Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Sociální služby > Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - TÝM HNÍZDO

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi      

Motto Týmu Hnízdo: „Děti patří do rodiny.“

 

 

 

Tým Hnízdo – Čiriklano Kher /dále jen Tým Hnízdo/ poskytuje sociální službu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, která je zařazena v Krajské síti sociálních služeb (identifikátor služby: 902971).

11.jpgdomeček.jpg

    

 •      Věděli jste, že... Tým Hnízdo vznikl v reakci na nešťastný případ čtyřměsíční Evičky Sivákové z Karviné, která byla na základě předčasného úsudku odebrána z péče rodiny ihned po narození? https://radiozurnal.rozhlas.cz/pripad-ctyrmesicni-evicky...  

 

 

 

hnizdo vyroci.jpg

Dokumenty ke stažení 

Letáček SAS aktualizováno 1. 1. 2024

 

Veřejný závazek aktualizováno 1. 1. 2024

 

Smlouva o poskytování služby aktualizováno 14. 2. 2023

 

Standardy kvality pro veřejnost aktualizováno 1. 1. 2024

 

Etický kodex služby aktualizováno 4. 2. 2015

 

Etická dilemata aktualizováno 4. 2. 2015

 

Pravidla stížností pro dospělé aktualizováno 1. 3. 2019

 

 Pravidla stížností pro děti aktualizováno 1. 8. 2018

 

Informace pro děti aktualizováno 27. 2. 2023

 

Informace pro děti - knížečka aktualizováno 2019

 

Práva a zásady pro děti

 

Pravidla ochrany práv pro děti, 10. 5. 2019

 

Pravidla pro děti - Ubližuje ti někdo, víš co je týrání a zneužívání, 10. 5. 2019

 

Pravidla pro ochranu dětí před syndromem Can, 30. 6. 2017

 

Pravidla pro jednání se zájemcem o službu aktualizováno 15. 3. 2023

  

Pravidla pro odmítnutí zájemce o službu aktualizováno 13. 1. 2014

 

 

 Dokumenty související s činností Týmu hnízda  

 

 Metodika předškolního vzdělávání 2014

 

Metodický průvodce vzdělávacími aktivitami pro rodiče 2019

 

Metodický průvodce Asistované kontakty 2020

 

Zpráva o ubytovnách na Ostravsku 2013

 

 

 

 

 

 

Skenování0013.jpg

 

Ø  Hrozí Vám, že Vaše dítě skončí v ústavu třeba proto, že…..

     Kamen tumenge telel tumare čavhore andro ustavos?

 

Ø  Ocitli jste se v těžké situaci a obáváte se, co bude dál?

Daran tumen nadžanen so tekerel?

 

Ø  Čekáte, nebo se Vám narodilo děťátko a bojíte se, jak se o něj postarat?

Užaren čavhore the daran, sar pes  pal leste tekerel?

 

Ø  Mají Vaše děti problémy ve škole nebo s chováním a už je toho na Vás moc?

    Našunen tumen tumare čavhe, napiren andre  škola  hin pre tumende

    but?

 

Ø  Už jsou Vaše děti v ústavu a nevíte, jak je získat zpět?

Imar hine tumare čachr andro ustavos, the kamen len?

 

                                                                     Nebuďte na to sami, přijďte za námi

                                                                         Na aven pe oda korkore, the aven pala mende

 

 

Obrazek děti 2.jpg

 

 

V čem Vám můžeme pomoci…

 

Ø  navrácení dítěte zpět z ústavní výchovy

Ø  vyřízení dovolenky dětí v ústavech

Ø  doprovod při návštěvě dítěte v ústavu

Ø  výchovou dítěte a péčí o něj

Ø  vedením domácnosti

Ø  jak lépe hospodařit s penězi                       

Ø  řešit Vaše vztahy v rodině

Ø  řešit problémové chování Vašeho dítěte

Ø  umět trávit volný čas

Ø  pečovat o zdraví a stravování rodiny, především dětí

 

Ø  zprostředkovat zaměstnání

 

Ø  zprostředkovat bydlení

 

Ø  zprostředkovat doučování Vašich dětí

 

Ø  najít vhodnou školu pro Vaše dítě

 

Ø  hájit Vaše práva při obstarávání si osobních záležitostí, doprovázet Vás na úřady a jiné instituce

 

Ø  při jednání na úřadech

 

Ø  poskytnout Vám radu, poradenství, zprostředkovat odbornou pomoc

 

 

Poslání

 

Je podporovat a doprovázet rodiny s dětmi ve věku od 0-18 let z Ostravy a přilehlých obcí, dále Orlové, Studénky, Petřvaldu, Bílovce, které se ocitly v obtížné situaci (především nízké kompetence rodičů a sociální důvody) a v dané chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami. Tým Hnízdo ve spolupráci s rodinou, mnohdy za spolupráce orgánu sociálně právní ochrany dětí usiluje o zachování, posilování či navrácení společného soužití rodiny a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční biologické rodiny. 

 

Rodiny navštěvujeme v jejich domácnosti nebo prostředí, kde se cítí bezpečně, mohou však za námi přijít i do naší kanceláře.

 

Dítě: Pro účely naší poskytované služby se dítětem rozumí nezletilá osoba do věku 18 let jejího věku /shodně se zákonem 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany dětí, v platném znění a s Úmluvou o právech dítěte/.

 

Rodina /v rámci poskytování služby používáme také pojmy klient, uživatel/: Rodinou pak rozumíme skupinu osob /případně více skupin osob/, navzájem spojených pokrevními svazky, manželstvím nebo srovnatelným právním vztahem /druh, družka/, jejichž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu svých dětí, či dětí svěřených do jejich výchovy, pěstounské péče, adopce, nebo jsou těchto práv zbaveni a usilují je opět získat. Základní rodinu pak tvoří muž, žena a jejich děti, neúplnou rodinu tvoří pouze jeden z rodičů a děti. Rozšířená rodina pak je tvořena nejbližšími příbuznými /teta, strýc, babička, dědeček…/. Tým Hnízdo nabízí pomoc všem členům rodiny podílející se na poskytování služby.

 

Zásady pracovníků

 

Služba „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve vztahu k rodině
se řídí zásadami,
které jsou závazné pro všechny pracovníky, dobrovolníky i studenty
na praxi. Základní předpoklady a zásady jsou následující: 
 

Ø  Naše služba nevylučuje a nediskriminuje nikoho, ať už z hlediska rasy, etnické, národnostní příslušnosti, politického či náboženského přesvědčení, sexuální orientace apod. 

Ø  Náš tým vnímá člověka jako jedinečnou bytost, která je rovna ve svých právech a svých povinnostech. Tým Hnízdo zdůrazňuje hodnotu každého lidského života, zcela akceptuje jeho důstojnost.

 

1.    Dítě má právo vyrůstat se svými rodiči a svými sourozenci
ve vlastní rodině:
pouze v případě, kdy dojde k porušení práva dítěte na jeho ochranu /toto právo chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání/, může být dítě z rodiny odebráno a umístěno do jedné z forem náhradní výchovy či péče. Týmu Hnízdo jde především o blaho dítěte a naplňování jeho práv.

 

2.    Zásada uplatňování práva pro dítě:

ačkoli smlouvy uzavíráme s Vámi rodiči, vždy upřednostňujeme právo a zájem dítěte nad Vaším zájmem. 

 

3.    Zásada pomoci, podpory:

Pomůžeme Vám rádi řešit Vaše problémy a podporovat Vás při jejich řešení

Pozitivní příklad: pracovník zpočátku doprovodí klienta na úřad, pomůže mu v komunikaci při rozhovoru s úředníkem, vyplní s ním společně formulář, postupně během spolupráce nechává uživatele hovořit samotného, pouze ho doprovází a podporuje, v konečné fázi uživatel jde na úřad zcela sám bez pomoci. 

Negativní příklad: pracovník doprovází klienta na úřad, vše za něj vyřizuje, Nebo si pracovník chce ulehčit práci, proto zajde na úřad i sám.  Tyto skutečnosti mohou u klienta vést k situaci, že vyžaduje, aby pracovník jeho záležitosti řešil za něj.  Výsledek: Pracovník klientovi nedává možnost k seberozvoji. Pro klienta se stala služba součástí života,
bez které není schopen své problémy řešit sám
.

 

4.    Zásada motivace:

Nebojte se, nemějte obavy, společně Vaše problémy překonáme 

Pozitivní příklad:  „…dnes to zvládneme spolu, vím, je to pro Vás těžké, ale vůbec nic se neděje, příště se o to pokusíte sám, já budu u Vás na blízku, uvidíte, to zvládneme…., „“… jste výborný…“, „…lépe bych to nezvládla…“. Pokud se rozhodneme klienta přijmout
a pomoci mu, pak náš klient by měl vědět, že ve své situaci není sám, že se může o nás opřít, nemá mít pocit beznaděje.

 

5.    Zásada dobrovolnosti:

Sami se rozhodnete, jaký problém chcete řešit a jak jej chcete řešit. 

V žádném případě pracovník klientovi nikterak nepřikazuje, nezakazuje, nenutí ho k činnostem, které mu nejsou vlastní, nečiní žádný nátlak pro spolupráci. Zcela nežádoucí je podlehnutí pracovníka přesvědčení, že klient neví, co je pro něj dobré
a co ne. Např: klient nepůjde uhradit v termínu nájem, pracovník ho pouze upozorní
na
negativní důsledky jeho jednání.

 

6.    Zásada individuálního přístupu:

Budeme se spolu domlouvat na schůzkách, kde se budou konat a co budeme dělat. 

Klient přichází se svými určitými, konkrétními /specifickými/ potřebami. Proto má každý klient svého klíčového pracovníka, společně vypracovávají individuální plán, plánují jednotlivé kroky k dosažení cíle, který si klient určil.

 

7.    Zásada důvěry:

Co nám řeknete, nebudeme bez Vašeho svolení dále šířit. 

vztah mezi pracovníkem a klientem je založen na vzájemné důvěře. Zaměstnanec chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Pracovník o všech skutečnostech, o kterých se o klientovi a jeho rodině dozví, zachovává mlčenlivost. Bez vědomí a souhlasu klienta žádnou informaci dále nešíří.  Klient je však již před přijetím do služby seznámen s tím, že jsme vázáni zákonnými normami upravujícími oznamovací povinnost (např. rodič se řádně nebude starat o dítě, bude ho zanedbávat, dítě nebude navštěvovat povinnou školní docházku apod., pak tuto skutečnost hlásíme orgánu sociálně právní ochrany dětí v místě bydliště, kde rodina má trvalé nebo faktické bydliště).

 

8.    Zásada respektování názoru klienta:

Máte-li jiný názor na situaci, nebojte se ho říci. Ani odlišný názor klienta na řešení jeho problému či nepříznivé sociální situace, nesmí být příčinou poškození klienta ze strany pracovníka.

 

9.    Zásada nehodnocení klienta:

Nejsme tu od toho, abychom Vás hodnotili, ale jsme tu od toho, abychom Vám pomohli. 

zaměstnanec svého klienta nesoudí, neříká mu, že si za svou situaci může sám, nehodnotí klienta na základě zjištěných informací od jiných subjektů /př. OSPOD/, rodinných příslušníků a nečiní tak závěry. Získané informace v žádném případě nesmí mít vliv na spolupráci s klientem. Pracovník ač k informacím přihlíží, sám si vytváří o klientovi obraz o (např. klient není špatný, ale nezachoval
se správně, když nezaplatil nájem).
 

 

na web.jpg

Cíle naší služby

 

Ø  napomáháme k návratu dětí z ústavní výchovy (nebo náhradní rodinné péče) zpět

do rodiny, a tím zároveň snižujeme počet dětí umístěných v ústavní výchově

 

Ø  napomáháme k navázání a posílením kontaktů biologických rodičů /blízkých příbuzných/ s dětmi, které jsou umístěny v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné péči

 

Ø  napomáháme ke snižování rizika umístění dítěte do ústavní výchovy či pěstounské péče a snažíme se, aby rodič byl schopen samostatně uspokojovat potřeby dítěte a být
na naší službě nezávislí.

 

Pozn.: cílů dosahuje prostřednictvím nabízených činností, na základě definovaného cíle klientem a společně vytvořeného individuálního plánu, kdy společnými postupnými kroky podporujeme a motivujeme klienta k dosažení jeho cíle

 

Sekundární cíl 

Prostřednictvím jednodenních kulturních, vzdělávacích, společenských akcí, skupinových setkání, pobytových víkendů /jedná se o dobrovolné aktivity, které realizujeme pouze v případě získání finančních prostředků/ chceme:

ü  předávat rodinám informace, kdy rodiče získají právní povědomí a své nabyté znalosti mohou využít v praxi při řešení své situace či konkrétního problému

ü  zvýšit rodičovské kompetence, kdy rodič bude schopen s dítětem trávit volný čas, umět si zorganizovat rozvrh dne, s dítětem si hrát, učit se s ním apod. 

ü  upevňovat rodinné vazby

ü  posílit pozitivní pohled k výchově a vzdělávání svých dětí, rodič bude vzdělávání dítěte vnímat jako potřebné

ü  navazovat nová přátelství

ü  napomáhat rodinám začleňovat se do společnosti

 

 

Naše dlouhodobé cíle:

 

ü  snažíme se zefektivnit systém pomoci rodinám s dětmi v obtížné situaci

ü  pomáháme posilovat pozitivní pohled rodin na OSPOD 

Cílů chceme dosáhnout prostřednictvím prohlubování spolupráce s odborníky začleněnými do systému sociálně-právní ochrany dětí.

 

V rámci školení, seminářů, stáží a kulatých stolů si pracovníci Týmu Hnízdo:

ü  prohlubují svou kvalifikaci

ü  usilují o profesní růst

ü  vyměňují si zkušenosti

ü  získávají nové podněty, které realizují v praxi

ü  zvyšují kvalitu své práce

 

 

dítě1.jpg

 

 

Okruh osob, pro něž je služba určena – kdo se na nás může obrátit?

 Rodina s dětmi ve věku 0 – 18 let z Ostravy a přilehlých obcí, dále Orlové, Studénky, Petřvaldu, Bílovce, která se ocitla v obtížné situaci, nedokáže ji vlastními silami řešit a: 

Ø  v jejímž důsledku by mohlo dojít k umístění dítěte do ústavní výchovy

 

Ø  rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují o návrat dětí zpět do své péče

 

Ø  rodiče a příbuzní dětí umístěných do ústavní výchovy nebo do náhradní rodinné péče, kteří usilují jen o posílení kontaktu se svými dětmi, nebo následně o jejich návrat zpět

 

Širší cílová skupina:  Každé dítě, které požádá o ochranu svého života a dalších svých práv /byť tato pomoc může spočívat pouze ve zprostředkování informací orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Ročně poskytneme pomoc a podporu v naplňování cílů cca 80 - 100 rodinám /z toho cca 330 - 350 dětí/.

 

Místo poskytované naší služby – kde se můžeme setkávat

 

 • Terénní asistence se realizuje v přirozeném prostředí klientů, v místě jejich bydliště, nebo na místě, kde si určí, je pro ně bezpečné. /klíčový pracovník dochází do rodiny/. 
 • Ambulantní asistence /klient přijde do kanceláře/ se realizuje v objektu přizpůsobeném tomuto účelu – v přízemí domu na Bieblově 404/8, 702 00 Ostrava /adresa služby je Bieblova 6, vchod do prostor, kde se nachází kanceláře Týmu Hnízda je Bieblova 8/.
 • Klienti jsou přijímáni v kanceláři u jednotlivých pracovníků, nebo v zasedací místnosti, kde je vyhrazen také koutek pro děti.
 • Děti zde mají k dispozici hračky (klient má možnost dítě i v soukromí nakojit). 
 • Rodinám je zajištěno v rámci možností soukromí. Chodba slouží jako čekárna. 
 • Prostory Týmu Hnízda se nachází v přízemí první dveře vpravo za schodištěm. Vchod do hlavní budovy je odemčen a dveře do Týmu jsou zavřené. Pokud má klient s sebou kočárek, může požádat pracovníka o pomoc. Klient si kočárek ponechává v čekárně pro klienty, popřípadě v zasedací místnosti.

    

Pracoviště týmu Hnízdo je situováno v blízkosti centra města Ostravy (asi 12 – 15 minut pěší chůze od centrálního Masarykova náměstí) v blízkosti veřejné komunikace a dopravy (cca 300 m) od tramvajové zastávky, v blízkosti je autobusová i trolejbusová zastávka.

 

Pracoviště je snadno dosažitelné městskou hromadnou dopravou ze všech směrů:

 • tramvajová zastávka Důl Jindřich pro tramvaje č. 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14 a 18 je vzdálena cca 2 minuty pěší chůze 
 • zastávka trolejbusu/autobusu Konzervatoř pro trolejbusy č. 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 112 a pro autobusy č. 20, 71, 99 je vzdálena cca 5-7 minut pěší chůze 
 • zastávka trolejbusu Nová radnice pro trolejbusy č. 101, 102, 103, 104, 106, 108, 111,
  a 113 je vzdálena cca 8 - 10 minut pěší chůze 
 • Nedaleko se také nachází vlakové Hlavní nádraží (4 zastávky tramvají ve směru
  na Plynárny, Hlavní nádraží nebo Hlučínskou) a Ústřední autobusové nádraží (3 zastávky kteroukoliv tramvají od Hlavního nádraží).  

mapa.png

 

Čas poskytované naší služby – Kdy se Vám můžeme věnovat?

 

Ø  Terénní asistence v pracovním týdnu nepřetržitě  

od pondělí od 8 hodin – do pátku 16.30 hodin

 

ü  pracovník dochází do rodiny vždy po dohodě s klientem

ü  s výjimkou státem uznaných svátků

ü  v případě potřeby a nutnosti je pracovní doba pružně přizpůsobena potřebám klientů

 

Ø  Ambulantní asistence

 

Pondělí:         8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Úterý:            8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Středa:          8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Čtvrtek a pátek máme vyhrazen pouze pro pozvané klienty a to v době, na které se klient s pracovníkem společně dohodnou

 

ü  v kanceláři  zajišťuje jeden pověřený pracovník Týmu Hnízda

ü  s výjimkou státem uznaných svátků   

            

Rozsah poskytování služby

 

 • Služba je poskytována Rodině v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a  prováděcí vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení citovaného zákona. 

Poskytovatel Rodině nabízí níže uvedené činnosti:

ad a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 • podpora při zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro vzdělávání dítěte (jedná se o školní připravenost, zajištění, zprostředkování doučování, asistence při přípravě na vyučování za aktivní účasti rodiče, podpora, pomoc při zprostředkování vyhledávání vhodného typu dalšího vzdělávání dítěte, podpora, pomoc při zprostředkování zápisu dětí do školky, školy, podpora, pomoc při zprostředkování a zajišťování vhodných kroužků, volnočasových aktivit pro děti, podpora rodičů při komunikaci se školu, MŠ, doprovázení, zajištění asistence)
 • činnosti s dospělými, (možnost poskytnutí informací a zvyšování dovedností v oblasti zdravého životního stylu, zlepšení podmínek pro fyzické bezpečí a zabezpečení domácnosti, udržení adekvátního bydlení, zlepšení postavení na trhu práce, odpovědně nakládat s finančními prostředky, přiměření vedení domácnosti)
 • činnosti s dětmi (možnost poskytnutí informací a zvyšování dovedností v oblasti schopnosti porozumět uznaným hodnotám a společenským normám, budoucí uplatnění na trhu práce, zvládání nároků běžného života, zvyšování finanční gramotnosti, zvyšování informovanosti sociálně – rizikových jevech – rozhovory, hry aj. aktivity)
 • rozvoj psychomotorických, mentálních a sociálních dovedností dítěte(schopnost kontrolovat své chování a vyrovnávat se se stresem, prostřednictvím her, cvičení a jiných aktivit odpovídajícím věku a zralosti dítěte) 

ad b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • usnadnění kontaktu a spolupráce s institucemi (podpora komunikačních dovedností a schopností využívat různé komunikační nástroje)
 • podpora a nácvik sociálních kompetencí rodičů při jednání, vystupování na veřejnosti (nácvik vyjadřování, komunikace např.: na úřadech, ve škole, u lékaře, na OSPOD, u soudu apod).
 • zprostředkování kontaktu na návazné služby 

ad c) Sociálně terapeutické činnosti

 • podpora rodičů při vytváření a udržení stabilního a pečujícího prostředí pro rozvoj a výchovu dítěte
 • obnovování a posilování narušených sociálních vztahů v rodině (zajištění psychologické intervence nebo zajištění jiného odborníka př. Mediace)
 • podpora rodiny v možnosti účasti případových, rodinných konferencí
 • podpora při utváření, rozvíjení, upevňování sociálních vazeb mezi rodinou a dítětem (zprostředkování, popř. doprovod a přímá účast – emoční podpora  při   kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a dítětem umístěném v náhradní výchově či náhradní péči – tzv. asistovaný kontakt
 • podpora při utváření, rozvíjení, upevňování vztahů mezi sourozenci, širší rodinou
 • tvorba krizového plánu s rodinou /krizová intervence – zajištění dětí v případě, kdy rodina nemůže zajistit dítěti bezpečí/
 • skupinová intervence 

ad d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • zjišťování, mapování potřeb, plánování kroků a jejich vyhodnocování k zajištění zvládnutí nepříznivé situace rodičů
 • podpora, doprovod při posilování kontaktů rodičů s dětmi, při navrácení dětí zpět z náhradní výchovy či náhradní péče zpět do péče rodičů /pomoc s dovolenkami, návštěvami, příprava podnětného prostředí, pomoc sepisováním návrhů k soudu, doprovody na OSPOD, příprava podnětného prostředí )
 • zajištění doprovodů a poskytnutí podpory rodičům s dětmi k odborníkům (př. do zdravotnického zařízení pediatr, zubař, neurolog, psycholog, psychiatr, soud pedagogicko-psychologická poradna, výchovná komise, kurátor, orgán sociálně právní ochrany dětí, škola …)
 • podpora, doprovod při vyhledávání, zprostředkování zaměstnání zákonného zástupce dítěte
 • podpora, doprovod při zajištění/zprostředkování vhodného bydlení pro rodinu /př. Jednání s majiteli bytů, vyhledávání na internetu…./
 • poskytování informací, podpora, doprovod při obstarávání osobních záležitostí a běžných záležitostí asistence při jednáních v oblasti ohrožených práv Rodiny (např. vyřizování dokladů, vyřizování nárokových dávek, pomoc s formuláři, pomoc s vyřízením plynu, elektřiny, vyjednávání s majiteli, s institucemi, exekutory..)
 • zprostředkování právního poradenství 

 

Nejsou vám jakékoli informace o naší službě zcela jasné?

 

Pokud nerozumíte jeho znění, nejsou Vám jasné a srozumitelné některé pasáže (odstavce, formulace), můžete se na nás obrátit.

 

 Těšíme se na Vás a spolupráci:

 

 

ü  Osobně na adrese:         Bieblova 6, 702 00 Ostrava (vchod do budovy z Bieblova 8)

 

ü  Telefonicky:                    596 111 840, 775 761 192

 

ü  Elektronicky:                  hnizdo@vzajemnesouziti.cz

 

Rádi Vám vše ústně či písemně vysvětlíme. Pokud jste Rom/ka a lépe hovoříte a rozumíte romsky, neostýchejte se, jedna z našich pracovnic hovoří romsky.

 

Pracovníci Týmu Hnízda

 domov pdf.jpg 

 

bez názvu[2].png

 

ostrava.png

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE