Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Donátoři

D A R O V A C Í   S M L O U V A

uzavřená ve smyslu § 2055 a násl. občanského zákoníku

 

 

Dárce:             

        

(dále jen „dárce“)

 

 

a

 

 

 

 

Obdarovaný :   

Vzájemné soužití o.p.s. IČ 65497996

Se sídlem Bieblova 404/8, 702 00  Ostrava

Číslo účtu: 1666210359/0800, Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ32 0800 0000 0016 6621 0359

BIC: GIBACZPX

 

Zastoupena: Mgr. Sri Kumarem Vishwanathanem

(dále jen „obdarovaný“)  

 

                               

  1. Předmětem darovací smlouvy je finanční dar ve výši …………….. (slovy:……………………………), který poskytuje dárce obdarovanému. Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej použít na výdaje spojené s činností organizace.      

 

 

  1. Obdarovaný je neziskovou organizací.

 

 

  1. Darovací smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.

 

 

 

V---------------------dne…………….                    V Ostravě dne…………….

 

 

 

 

___________________________                             _____________________________

                Dárce                                            Obdarovaný

 

 

 

 

 

Chcete nás podpořit? Využijte, prosím, portál Darujme

Aktuálně běží sbírka na anatomické židle a stoly pro ty nejmenší děti z našich předškolních klubíků:

 

 

 

  

 

Přispět ale můžete i na veškerou další činnost organizace v obecné výzvě:

 

 

 

 

 

U daru skrze portál Darujme není zapotřebí sepisovat darovací smlouvu. Po připsání příspěvku se s Vámi spojíme kvůli poděkování a potvrzení o daru, které můžete použít ve Vašem účetnictví.

 

mezerník.png

  

Darovací smlouva Vzájemné soužití o.p.s.doc 

 

mezerník.png

Odkazy na weby našich donátorů:

http://moneta.cz

 

https://www.nadaceterezymaxove.cz/

 

https://www.nadace-agrofert.cz/

 

Kdo je "Donátor"?

 

Donátor je jedinec, nebo organizace, která věnuje své peníze či jiné prostředky pro určité takzvaně „bohulibé“ účely. Termín donátor je občas zaměňován se slovy mecenáš či sponzor. Samotný účel je u všech třech stejný, avšak liší se principem a účelem. Donátor se od ostatních dvou liší v tom, že jím věnované prostředky slouží k dlouhodobému chodu prostředky podporovaného subjektu.

 

Převzato z webu „Firemní slovník“

 

Žijeme v evropské zemi, kde se přepokládá, že solidarita a pomoc potřeným je zajištěna. Jsou však oblasti, ve které se ještě učíme pomáhat a podporovat. Velmi si ceníme pomoc všech, kteří podpoří naše projekty. Napište nám nebo zavolejte na tel: 777 760 190 a zeptejte se paní Bc. Jiráskové Simony jak by Vaše peníze prakticky pomohli lidem, kteří jsou momentálně v nouzi.

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE