Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Vzdělávání

O nás, poslání a vize

 

 

vzdělávací tým.png

Vzdělávací tým (nebo též ,,tým inkluze") organizace všestranně podporuje vzdělanost a inkluzi sociálně slabých dětí předškolního a školního věkuhlavním vzdělávacím proudu, podporuje romské studenty základních škol a středních, šíří osvětu a aktuální informace z oblasti vzdělávání, prohlubuje zisk kompetencí a usiluje o vyšší angažovanost rodičů dětí, dlouhodobě prosazuje sjednocování a spolupráci všech důležitých aktérů ve vzdělávání dětí (dítě, rodič, asistent/ka, škola, obec, kraj, MŠMT, další instituce). Kvalitní vzdělání dětí vidí jako základ a jediný možný prostředek k dosažení dlouhodobější pozitivní změny ve vyloučených komunitách, ctí základní lidské právo každého dítěte na zisk kvalitního vzdělání.

 

Vzdělávací tým tvoří 16 zaměstnankyň v přímé práci s cílovou skupinou (6  asistentek pedagoga v partnerské mateřské škole, 2 a 2 pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček v Ostravě-Hrušově a Ostravě-Jihu, 2 koordinátorky pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL, 2 metodičky pro práci s cílovou skupinou v rámci neformálních předškolních klubů a 2 koordinátorky vzdělávání), z nichž jedna je zároveň vedoucí týmu. Aktuálním cílem týmu je po dobu tří let (2019-2022) podporovat zhruba 90 sociálně slabých dětí v předškolním věku, které zatím nejsou do předškolního vzdělávání zařazeny, a 130 sociálně slabých dětí věku školního. Další cílovou skupinu tvoří rodiče těchto dětí, které chceme prostřednictvím účasti na neformálním předškolním vzdělávání vést k zájmu a schopnosti orientovat se v možnostech vzdělávání vlastních dětí. Ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou.

 

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

 

Asistentky pedagoga (především Romky) zaměstnané partnerskou MŠ se nadále vzdělávají, předávají dětem znalosti a kompetence, eliminují u rodičů obavy z neznámého prostředí, zvyšují jejich informovanost, společnými osvětovými, zážitkovými aktivitami přispívají k větší vzájemné důvěře a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů a slouží jako pozitivní vzor romským i neromským znevýhodněným dětem i komunitám.

 

V současnosti (2019-2022) jsou cíle vzdělávacího týmu naplňovány skrze projekt Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí, který je podporován Evropskou unií (OP VVV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vybavení nového neformálního předškolního klubu v Ostravě-Jihu nám umožnila Nadace Agrofert.

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče, příprava na vstup do kvalitní mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově a na Jihu, příprava na bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ, zprostředkovávání dalších forem pomoci, zajištění výtvarných, metodických pomůcek pro děti.)
 • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, zajištění metodických a vzdělávacích pomůcek pro žáky)
 • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do činnosti neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek pedagoga v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO.)
 • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.) řešíme ve spolupráci s pracovníky nízkoprahových center.
 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče, příprava na vstup do kvalitní mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově a na Jihu, příprava na bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ, zprostředkovávání dalších forem pomoci, zajištění výtvarných, metodických pomůcek pro děti.)
 • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, zajištění metodických a vzdělávacích pomůcek pro žáky)
 • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do činnosti neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek pedagoga v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO.)
 • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.) řešíme ve spolupráci s pracovníky nízkoprahových center.

Kde nás najdete:

 • Bieblova 8 (1. patro), 702 00 Moravská Ostrava
 • neformální předškolní klub Brouček na ulici Technická 13, (přízemí, byt č. 2), 711 00, Ostrava-Slezská Ostrava
 • neformální předškolní klub Brouček v prostorech budovy ZŠ Chrjukinova, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 • MŠ Bohumínská, Bohumínská 450/68, 710 00  Ostrava-Slezská Ostrava

Kancelář vzdělávacího týmu (administrativní zázemí):

Bieblova 8 (1. patro), 702 00 Moravská Ostrava

tel. 596 130 716

Podpora stipendistů, středoškoláků či vysokoškoláků:

Dle individuální domluvy

tel. 736 625 489, 596 130 716

e-mail: magdalena.michlova@vzajemnesouziti.cz

 

Vzdělávací tým a mateřské/základní školy, kde působíme:

 • Renata Gažiová – koordinátorka pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL (O-Hrušov)
 • Nataša Horváthová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Hrušov
 • Monika Kondášová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Hrušov
 • Eva Misaulová – koordinátorka pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL (O-Jih)
 • Alice Tancošová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Jih
 • Mgr. Aneta Suchá - zástup za PN E.Biháriové - pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček - Ostrava - JIh
 • Erika Biháriová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Jih
 • Bc. Kateřina Blahutková – metodička pro práci s cílovými skupinami
 • Mgr. Jana Zetková – metodička pro práci s cílovými skupinami
 • Eva Walachová koordinátorka vzdělávání (práce s žáky základních škol)
 • Ing. Eva Wartová koordinátorka vzdělávání a projektová manažerka

 

vzdělávací tým.jpg

 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB

          Výsledek obrázku pro brouček            

    

Chcete, aby vaše děti zvládly úspěšný vstup do dobré mateřské a základní školy?

Přiveďte je k nám do předškolního klubu Brouček J

 

Klub Brouček je určen dětem ve věku od 2-4 let (pro 5-ti leté děti je povinný předškolní ročník v MŠ – MUSÍ DO ŠKOLKY)

 

Kdy?
Děti učíme a hrajeme si s nimi každý den od 8.00 do 15.00h (blíže viz rozvrh)

 

Kde?

neformální předškolní klub Brouček na ulici Technická 13 (přízemí, byt č. 2), 711 00 Ostrava-Slezská Ostrava

nebo

neformální předškolní klub Brouček v prostorech budovy ZŠ Chrjukinova, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 

 

 

Pracovnice klubu Nataša Horváthová s Monikou Kondášovou (Brouček na ul. Technické) nebo Alice Tancošová s Erikou Biháriovou (Brouček na ul. Chrjukinově) s vaší pomocí připraví děti na úspěšný vstup do dobré mateřské školky.

 

 

Na co se můžete těšit vy? Na společné besídky, akce, výlety, společná odpoledne i s vámi - rodiči nebo prarodiči či dalšími členy rodiny.

 

 

Podmínkou je vyplněná přihláška, pravidelná docházka, doprovod a vyzvednutí vašich dětí z klubu, omlouvání dětí v případě nemoci atd. (více v organizačním řádu na nástěnce v klubu)

Kontakt:

Nataša Horváthová / Monika Kondášová (Liščina): 604 494 750

Alice Tancošová/Aneta Suchá  (Jih): 604 494 781

Eva Wartová (projektová manažerka): 736 625 489

 

Spolu s vámi dokážeme dovést děti k dobrému vzdělání J

Těšíme se na vás i vaše děti!

 

Image result for logolink opvvv    

 

 

IMG_20180329_142014.jpg   IMG_20171214_104816.jpg  IMG_20170602_105422.jpg

Fotografie0393.jpg  20170420_141142.jpg

 

-

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Prevence školní neúspěšnosti se zaměřuje na podporu žáků ze SVL v Ostravě, kteří navštěvují ZŠ a jsou ohroženi školním neúspěchem. Cílem je eliminovat riziko předčasného ukončení školní docházky či propadnutí žáků ze SVL, podpora jejich zdárnější adaptace v kolektivu na školách s náročným učivem, dosažení jejich lepšího prospěchu v nejproblematičtějších předmětech, pravidelnější docházka, zisk pozitivnějšího vztahu ke škole, podpora otevřenosti škol ke spolupráci a rovzoj spolupráce: rodiče - děti - pedagog/žka. 

 

V rámci prevence školní neúspěšnosti realizujeme neformální kluby na vybraných základních školách, které probíhají v odpoledních hodinách s mladšími a staršími žáky základních škol, kteří o zapojení projevili zájem. Na těchto setkání mohou děti formulovat své obavy i přání související s jejich studiem a společně s koordinátorkami vzdělávání se překážek snaží zbavit. Na základě diskuze s žáky i komunikace s rodiči realizujeme kariérové poradenství a návštěvy středních škol a zaměstnavatelů. Těchto exkurzí se mohou účastnit jak děti, tak rodiče. Vybrané děti, které jsou ve škole i mimo ni šikovné a snaživé, ale s obtížemi se potýkají s určitým předmětem, zprostředkováváme individuální doučování s lektory/kami.

 

 

 

 

 

 

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE