Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Vzdělávání

Potřebujete poradit nebo si nevíte rady s čímkoli v oblasti vzdělávání vašich dětí? Potřebujete např. pomoc při výběru školky, s dokumenty k zápisům, základní, střední nebo vysoké školy pro vaše dítě, doučování, návštěvu odborníka - logoped atd., pomoc s vyřízením stipendií na zaplacené školného či jiné podpory, vyřízení odvolání proti nepřijetí ke studiu, nebo jen potřebujete něco řešit s mateřskou, základní, střední nebo vysokou školou? Obraťte se na nás.

  1. Včasná péče – předškolní vzdělávání dětí ve věku 2- 5 let

 

  • Předškolní a rodičovský klub Brouček (pro děti 2-4 roky) – v rámci klubíku s kapacitou 12 dětí, který funguje po-pá 8-12.30h, pracujeme spolu s dětmi na jejich všestranném rozvoji, děti si zvykají v kolektivu, učí se mnoha aktivitám, pravidelnému režimu, to vše v bezpečném a inspirativním prostředí v zázemí našeho nízkoprahového centra pro děti a mládež v Ostravě-Hrušově (na Liščině). Smyslem klubíku je připravit děti na zdárný přechod do běžné mateřské školy ve spolupráci s jejich rodiči i školkami.

Kontakt na pracovnice klubu Brouček: 730 175 642, broucek@vzajemnesouziti.cz. FB klubu: https://www.facebook.com/groups/898126961957469

 

 

              Brouček (1) (002).png

      

  • Terénní práce v rodinách – v případě naplnění kapacity klubíku pracujeme s dětmi ze SVL Hrušov ve Slezské Ostravě také v jejich přirozeném prostředí. Aktivita je určena především dětem, které mají před zápisy do mateřské školy, jsou v přípravném/nultém ročníku. Nedílnou součástí je spolupráce s rodiči a mateřskými školami.
  1. B) Žáci školního věku, studenti (6 – 26 let)
  • Doučování, příprava do školy, poradenství

V rámci našich 2 nízkoprahových center (Hrušov a Liščina) ve Slezské Ostravě nabízíme sociálně slabším dětem, žákům po vzájemné domluvě možnost v prostorách center v odpoledních hodinách bezplatnou pomoc s domácími úkoly, přípravou do školy, přípravou na přijímací zkoušky apod.

 

 

 

 

         1 doučování.jpg             2 doučování.jpg         

Pomoc, poradenství při výběru školy – exkurze na školy, veletrh škol, zprostředkování kontaktu na školu, pomoc s orientací v systému vzdělávání, poradenství ohledně vhodné volby školy apod.

 

  • Mentorská, materiální aj. podpora romských žáků a studentů

Hmotná/finanční pomoc se sepsáním žádosti na školní potřeby, stipendium, náklady na studium (např. Patron dětí, Nadace Terezy Maxové apod.), nutná je součinnost rodiče/zákonného zástupce, v některých případech je administrace žádostí náročnější). Nelze garantovat úspěšné vyřízení žádosti, v případech, kdy rodič a student/žák spolupracuje, je naděje vyšší.

  • Příležitostné akce, workshopy, zahraniční pobyty pro romské studenty středních, vysokých škol – realizujeme dle dostupných možností a financí

 

 

 

       3 doučování.jpg

                                      

V případě zájmu o některou z forem podpory žáků a studentů prosíme volejte na níže uvedená telefonní čísla.

Vedoucí centra Liščina: tel 777 760 199, FB https://www.facebook.com/nzdmkc.liscina

Vedoucí centra Hrušov: tel. 777 760 195, FB, https://www.facebook.com/nzdmkc.hrusov

Vyřizování stipendií studentům: tel. 777 761 195

 

Příběh předškoláčka ze sociálně vyloučené lokality  

„Můj kluk začal navštěvovat mateřskou školu na žádost místního OSPODu, protože jsem se rozvedla a tím začaly vleklé tahanice o to, kdo bude mít syna v péči. Žiji s ním a dcerkou na ubytovně, kde se špatně bydlí. Syn byl zpočátku v MŠ velmi plachý a stydlivý, často jsem neměla na zaplacení obědů, proto školku nenavštěvoval pravidelně. Asistentka Vzájemného soužití mě i děti na ubytovně navštívila, kde mi řekla vše, co potřebuju vědět pro to, aby měl můj kluk ve školce vše v pořádku a cítil se tam mezi ostatními dětmi dobře. Dověděla jsem se, proč je důležité, aby syn navštěvoval školku, že je to pro něj možnost být mezi dětmi a zvykat si na kolektiv, hrát si, připravovat se na školu, že prostředí na ubytovně není pro něj vhodné, že si nemá ani kde hrát, také, že to bude lépe vypadat před sociální pracovnicí, když uvidí, že syn navštěvuje školku pravidelně. Syn začal skutečně pravidelně docházet, ve školce ho asistentka spolu s učiteli připravovali na zápis do ZŠ.  Všimla jsem si, že se kluk do školky vždycky těšil, měl tam kamarády i dobré učitele a asistentku, kteří mu i dalším dětem pomáhali. Měl pravidelnou stravu, kamarády, hračky a celkově radost. Doma na něj čekala jedna místnost, kde jsme byli zavřeni jako v kleci. Po poradě s asistentkou jsme pro syna vybrali na zápis základní školu, kde se toho hodně naučí, i když je vzdálenější než nejbližší škola, kam chodí jen romské děti. V den zápisu nás asistentka doprovodila do školy. Byla jsem na kluka hrdá, u zápisu vše zvládl na výbornou, i učitelé ho velmi chválili a už pro něj plánovali výuku od září, že by mohl mít i anglický jazyk, protože je velmi šikovný. Jsem moc ráda, že mého syna snad čeká jiná a lepší budoucnost, než jakou měl předurčenou jako dítě z ubytovny, a to i díky tomu, že měl možnost ve školce chodit s dalšími dětmi na výlety, do kina, do divadla, naučit se spoustu her, seznámit se s kamarády. Bohužel jako jediné dítě z této ubytovny. Budu se snažit se odtud dostat, aby měl syn lepší podmínky na učení se, protože na škole už to bude těžší.‟

 

   

  • Rekvalifikační kurzy (pro nezaměstnané osoby evidované na úřadu práce nebo dlouhodobě nezaměstnané vyřazené z úřadu práce od 18 let)

 

Komplexním souborem aktivizačních a motivačních aktivit pomůžeme zvýšit uplatnitelnost a kvalifikací zástupců cílové skupiny romská minorita na Ostravsku a Karvinsku. Do projektu se zapojí celkem 60 účastníků, kterým zprostředkujeme rekvalifikační kurzy v žádaných oborech. Úspěšným absolventům bude zajištěno pracovní místo.

 

Podmínkou zařazení do projektu je, aby byl zájemce v evidenci úřadu práce nebo dlouhodobě nezaměstnané vyřazené z úřadu práce. Dále je nutné být příslušník národnostní menšiny romské minority (dokládáme čestným prohlášením) žijící na území MSK, věk 18+

 

 Nabízíme možnost získání individuální rekvalifikace (různé obory, například: sanitář, cukrář, pekař, a jiné). Je možné zúčastnit se také skupinové rekvalifikace v kurzech např. kominík. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, asistent pedagoga aj.

 

V případě zájmu o rekvalifikační kurz kontaktujte Bc. Andreu Ondičovou 604 494 750

 

rekvalifikace foto.png

 

 

 

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE