Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2024 > Pro nás s námi 2024

Pro nás s námi 2024

 

 MMO.png

 

 

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Statutárního města Ostrava (www.ostrava.cz)

 

Doba realizace projektu: březen – prosinec 2024

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale 

Číslo projektu: 0658/2024/SVU

Výše přidělených prostředků: 66.000,- Kč

 

Projekt Pro nás s námi 2024 je pokračováním aktivit komunitní práce, a to ve 3 lokalitách - Hrušov a Muglinov, Liščina a Jílová. Je postaven na zapojování, zplnomocňování místních obyvatel. Zahrnuje několik aktivit, jejichž jedna část je podpořena ze SMO. Častým tématem, které komunity trápí a chtějí ho řešit, je smysluplné trávení volného času místních, mít možnost a příležitost společně se s ostatními sejít, poznávat se při smysluplných aktivitách, pomoci organizovat něco pro druhé, předávat si přitom přirozeně zkušeností, tradice. Tyto komunitní akce pomáhají k sociálnímu začlenění obyvatel do jednotlivých komunit, do širší společnosti, ke zkvalitňování života v dané lokalitě, ke stmelování, vzájemnému poznávání, zlepšování sousedských vztahů, otupování lhostejnosti, posilování vnímavosti vůči tomu, co se v lokalitě děje, a posilování pocitu bezpečí v dané lokalitě bezpečnosti v lokalitě vůbec (čím více lidé spolu navzájem tráví čas mimo své domovy a čím více se setkávají, tím se v daném místě cítí bezpečněji – výstupy výzkumů komunitní realizace prevence kriminality). Cílem projektu je prostřednictvím komunitních aktivit podporovat místní v řešení společných problémů, které je trápí, a tak zlepšovat kvalitu jejich života, která je ovlivněna sociálním vyloučením. Na Hrušově a Muglinově, Liščině a Jílové realizovat 12 komunitních akcí. Obyvatelé jednotlivých lokalit budou tyto komunitní akce připravovat již od nápadů, co udělat, jak by to mohlo vypadat, přes zapojení do jejich organizace, realizace až po evaluaci. Aktivním zapojením místních obyvatel do těchto akcí u nich dochází k získávání dovedností a schopností, které mohou využívat ve svém běžném životě, zlepšují se sousedské vztahy, otupuje se lhostejnost k tomu, co se u nich v lokalitě děje, mnohdy při takových akcích se odkryjí témata, o nichž se mnoho nehovoří a s nimiž chtějí místní něco dělat, posiluje se pocit bezpečí v lokalitě.

 

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE