Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2023 > Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2023 MPSV

Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD 2023 MPSV

                                         

 

Projekt je finančně podpořen z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

 

MPSV rodina.jpg

 

 

 

 

Název projektu:                          Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD

Doba realizace projektu:                   leden  2023 - prosinec 2023

Realizátor projektu:                           Tým Hnízdo – Čiriklano Kher

Výše přidělených prostředků:          742 500,- Kč

 

Projektem chceme navázat na soc. službu SAS a realizovat čtyři aktivity. Aktivita Asistované kontakty, bude samostatná, ale také zaměřena na ochranu práv dětí a podporu rodičům.

 

1/ Navázání spolupráce s OSPOD a rodinou - Pokud pracovník OSPODu vyhodnotí dítě jako ohrožené /§ 6 zákona o OSPOD/, tak nás může oslovit o spolupráci. Pokud rodina bude s naší podporou a předáváním informací souhlasit, podle druhu poskytnuté podpory s ní bude uzavřena spolupráce. Rodina, která je vedena v evidenci OSPOD nás může o spolupráci oslovit sama. Oslovit o spolupráci nás může se souhlasem rodiny vedené v evidenci OSPOD i pracovník poskytující služby SAS a v IPODU jsou zahrnuty aktivity, nebo je nutno do IPODU zahrnout aktivity nad rámec SAS vedoucí k efektivnějšímu plnění cíle rodiny.

 

2/ Poradenství a konzultace -  bude probíhat formou individuálních osobních konzultací či poradenství. Při poradenství bude kladen důraz na individuální přístup od zmapování přání a cílů, které má rodina až k nalezení cesty k jejich naplnění. Vlastní obsah poradenství bude vycházet z IPODu. Rodiny se budou moci na poradce obracet ve věcech výchovy dítěte a věcí s tím souvisejících. Každé úterý dopoledne bude pracovník v kanceláři k dispozici i rodinám, které nebudou participovat přímo na realizaci projektu. 

 

3/ Přednášková činnost - společná setkávání: V rámci našeho klubu Hnízdečko chceme se s rodinami scházet 4 x v měsíci ve čtvrtek. Diskutovat budeme také s dětmi a hovořit především o rizikovém chování, sociálně patologických jevech, které na ně mohou negativně působit a ovlivnit tak jejich vývoj. Setkání budou neformální. Zvlášť pro rodiče zrealizujeme 4 formální setkání na předem daná témata. Závěrečné setkání plánujeme na prosinec, kdy chceme s rodinami shrnout všechna témata během roku: Jsem dobrý rodič? Formou diskuse, kvízů, hraní rolí, modelových situací chceme získat zpětnou vazbu. 

 

4/Asistované kontakty: zprostředkujeme styk biologického rodiče s dítětem. Asistovaný  kontakt bude probíhat z doporučení OSPOD nebo z nařízení soudu, vždy ve spolupráci s OSPOD. Na začátku spolupráce si vyjasníme podmínky, termíny a místa setkání. Pracovník bude buď přímým účastníkem po celou dobu kontaktu, nebo pracovník poskytne doprovázení jednomu z rodičů při předání a převzetí dítěte.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE