Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Archiv > rok 2022

rok 2022

 

projekt byl dne 30.12.2022 ukončen

 

PLATFORMA PRO VČASNOU PÉČI O NÁS VE DVOU ČLÁNCÍCH

Alice Tancošová v oboru pracuje už víc jak 15 let. Po celou dobu se věnuje vzdělávání romských dětí. Aktuálně působí jako sociální pracovnice předškolního klubu Brouček ostravské organizace Vzájemné soužití. Připravuje děti, aby úspěšně zvládly vstup do mateřské a později základní školy. Alice je proto pro nás jednou z dalších Hrdinek včasné péče. 

Alice, co pro vás znamená včasná péče?

Znamená to pro mě, že dítě bude připravené na to, co ho čeká ve školce nebo ve škole. Dítě se nebude bát, nebude se stydět. Většinu věcí už bude znát, bude třeba dříve mluvit. Všechny tyto dovednosti se dítě naučí například v předškolním klubu.

Jakým způsobem ve vaší organizaci pracujete, a kdo se na poskytování včasné péče podílí?

Pracuji v předškolním klubu, který funguje už třetím rokem. Dříve jsem 13 let pracovala v přípravné třídě na základní škole, kde jsem měla ve třídě převážně romské děti. Mojí náplní práce je vzdělávání dětí. Dále máme pracovníka, který je v terénu a věnuje se rodičům, vyhledává jim např. běžné mateřské školy, kam od nás děti přecházejí a poté máme paní pedagožku, která nám připravuje vzdělávací plány.

A kdo jsou nejčastěji vaši klienti?

Nejčastěji jsou to maminky, které bydlí na nedaleké ubytovně. Většina z nich má v průměru 4 až 5 dětí, takže je to pro ně zároveň velká pomoc, když dítě umístí k nám to klubíku. Mám zkušenost, že si maminky najdou práci, když mají dětí umístěné u nás a starší už třeba chodí do školy.

Jakou formou nabízíte rodinám podporu a zapojení do programu včasné péče?

Nabízíme pro děti od 2 do 5 let umístění v předškolním klubíku. Klubík je otevřen od 8 hodin do 15 hodin od pondělí do čtvrtku. V klubíku děti mají svačinky a oběd, které hradí organizace, zároveň pro děti organizujeme různé akce a výlety. Navštěvujeme zábavné herny nebo jezdíme pravidelně do zoo, kde přizveme i rodiče jako doprovod. Pro děti je to vždy velký zážitek, protože s rodiči tyto možnosti většinou nemají. Často se stává, že děti ještě nikdy předtím v zoo nebyly. Dále mají rodiče možnost požádat terénní pracovnici o pomoc při řešení problémů ve škole nebo třeba při umístění dítěte do mateřské školy.

Jak podle vás může včasná péče ovlivnit vývoj dítěte? Máte ve svém okolí nějaký konkrétní příklad?

Vybavuji si jednoho chlapce, který k nám nastoupil ve 3 letech. Jeho rodiče měli dalších 5 dětí. Chlapec byl velmi agresivní, výbušný, ostatní děti se ho bály a nechtěly si s ním hrát. Během pár týdnů se z něj stalo nejhodnější dítě v klubíku. Potřeboval jen péči, hrály jsme si s ním a ukázaly mu, že je v klubíku vítaný. Jeho agresivita pramenila z toho, že doma se mu nikdo nevěnoval a chyběla mu pozornost, kterou si tímto způsobem vyžadoval. Maminka nám každý den děkovala, s tím, že doma syna nepoznává, a že ji vůbec nenapadlo, že stačilo tak málo. Říkala, že při šesti dětech si toho nevšimla.

 

 

A jakým způsobem nenásilně rozvíjíte rodičovské kompetence?

Z mé zkušenosti stačí rodiče jen vyslechnout. Většinou se mi stane, že rodiče sami vědí, kde je řešení, jen se třeba bojí daný krok udělat. Často stačí jim dodat odvahu a podpořit je. Také hodně pomáhá pozitivní příklad v okolí, protože příklady táhnou.

Které problémy vaši klienti nejčastěji řeší?

Bohužel řeší základní věci jako je bydlení. Většina rodin bydlí na ubytovně a snaží se si najít nový domov. Dokonce mají našetřené peníze na kauci, ale když majitel zjistí, že mají 5 dětí, tak jim většinou žádost o byt zamítnou. Takže je to pro ně začarovaný kruh. Také rychle ztrácí naději po prvním nezdaru a smíří se s životem na ubytovně. Také jsem v klubíku měla děti, které k nám vodila charita, protože maminka přišla o byt a děti ji byly odebrány.

Co považujete za váš největší úspěch v oblasti včasné péče? Vybavíte si nějaký konkrétní příběh?

V paměti mi utkvěli dva sourozenci, kteří chodili do klubíku krátce. Přiváděla je jen maminka, která sama vychovávala čtyři děti. Bohužel ze dne na den přišli o bydlení a všechny děti ji byly odebrány do místní charity. Charita k nám vodila sourozence dále, ale děti byly kvůli této události zamlklé a smutné. S maminkou jsme zůstali v kontaktu, posílala jsem ji denně fotky dětí, nabídla jsem ji možnost s nimi trávit čas v klubíku. Spojila jsem ji s mojí kolegyní, která ji pomohla postavit se na vlastní nohy a najít si práci a později i nové bydlení. Společně jsme ji pomohly děti získat do vlastní péče a konečně tak mohla být opět se svými dětmi doma.

A co vaši práci brzdí?

Největší překážkou jsou bohužel sami rodiče. Děti mají nepravidelnou docházku, jen kvůli tomu, že rodičům se nechce ráno vstávat nebo vést dítě do klubíku ve špatném počasí. To nám děti později řeknou. S dětmi problém není, bohužel jen s rodiči je občas těžší domluva. Zpočátku je třeba rodičům vysvětlit, že docházka do klubíku je pro dítě důležitá. Naučí se nově věci, najde si nové kamarády a samozřejmě pro něj pak bude mnohem jednodušší přechod do mateřské školy a později do školy.

Spolupracujete s nějakými dalšími institucemi?

Spolupracujeme s místní základní školou a okolními mateřskými školami. Naším úkolem je rodičům nabídnout možnost plynulého přechodu do běžné mateřské školy. Se školami pořádáme během roku společné akce, kde děti z klubíku navštíví místní mateřskou školu a školka většinou připraví nějaký společný program. Naposledy jsme měli Den Země. Tyto společné akce jsou úžasné v tom, že se děti zapojí mezi ostatní děti, seznámí se s učitelkami a poznají jiné prostředí.

 

Autorka: Mgr. Aneta Suchá, sociální pedagog předškolního klubu, Vzájemné soužití o.p.s., člen Platformy pro včasnou péči

 

 

 1.jpg  

Hrdina Pavel: každé dítě by mělo chodit do mateřské školky

Nedávno jsme vám přinesli příběh Pavla, který pochází z vyloučené lokality Zárubek. Jeho cesta za vysněnou maturitou byla kvůli těžkým startovacím podmínkám zkouškou Pavlovy silné vůle. Jen díky touze být vzdělaný to ale dokázal. Jaké překážky musel překonat nám prozradil v rozhovoru. 

Pavle, můžeš se představit a co dnes děláš?

Jmenuji se Pavel Mišariko a je mi 29 let. Mám tři sourozence, dvě setry a jednoho bratra. Pocházím z ostravské vyloučené lokality Zárubek. Do MŠ jsem chodil do segregované školky, které byla součástí segregované ZŠ. Na ZŠ jsem nebyl moc dobrým žákem, co se týká prospěchu. Protože jsem chtěl být vždy u policie, vybral jsem si Střední odbornou školu Ochrany osob a majetku v Ostravě. Být policajtem byl můj sen už odmalička. Nyní už 10 let pracuji jako strážník Městské policie v Ostravě.

Chodil jsi do segregované mateřské školky, vzpomeneš si ještě na to, jaké to tam bylo?

Chodil jsem do MŠ, která spadala pod ZŠ Škrobálkova v Ostravě – Kunčičkách. Z té doby si toho moc nepamatuji. Jen možná to, že tam byla celkem striktní paní učitelka. I když byla přísná, měl jsem ji oblíbenou. Často jsme s ní zpívali, hráli na hudební nástroje. Skoro každý den jsme něco vyráběli.

Myslíš si, že pro tebe byla mateřská školka přínosem?

Rozhodně. Myslím si, že každé dítě by mělo chodit do MŠ. Je to dobrá příprava minimálně na první třídu na základní škole. Dítě si zvykne na nějaký režim, pořádně si ohmatá školní pomůcky, a hlavně se naučí s nimi pracovat.

Jak zpětně vidíš studium na základní škole?

Bohužel si myslím, že jsem neměl dobrou přípravu pro studium na střední škole. I když se nás učitelé na ZŠ snažili naučit co nejvíce, tak to pro mě nebylo dostačující. Co si vybavuji, tak angličtina byla mizerná. V českém jazyce jsem nikdy nechápal gramatiku a z diktátu jsem měl nejlepší známky čtyřky. I když nevím, jak se mi to podařilo, tak jsem měl na ZŠ vyznamenaní. V té době jsem to nijak neřešil, protože jsem nevěděl, co mě čeká. Bral jsem to jako úspěch mít vyznamenání. Myslím si, že jsem měl vyznamenání jen kvůli oblíbenosti u učitelů.

Přesto jsi se dostal na střední školu zakončenou maturitou. Jaké bylo tvoje středoškolské studium?

V prvním pololetí to bylo peklo. Před zahájením školy jsem čekal asi 40 minut před budovou a rozhodoval jsem se, jestli tam jít nebo ne. Měl jsem obavy z toho, jak to tam bude fungovat, jak mě přijmou spolužáci. Posléze jsem se odhodlal a šel jsem tam. Našel jsem si třídu, ve které jsem měl být a usadil se do lavice. Ve třídě bylo 33 spolužáků a já byl nervózní. Potom do třídy vstoupil učitel ve vestě, vypadal jako z westernu a představil se jako Václav Šaroch. Byl to náš třídní. Každý jsme se představili a řekli jsme, odkud pocházíme. U mě se pozastavil a vyptával se na další věci. Po úvodní hodině si mě k sobě zavolal a začal se mě vyptávat na další věci. Potom mi řekl, že pracoval mnoho let u Policie ČR, a že byl styčným důstojníkem pro národnostní menšiny. Taktéž, že byl velkou součásti projektu MV ČR „Společný svět“. Projekt Společný svět byl o prohloubení vztahu mezi orgány Policie ČR a Romy.

Co pro tebe bylo na střední škole nejtěžší?

V prvním pololetí studia jsem na tom byl kvůli mizerné přípravě ze základní školy opravdu špatně. Nestíhal jsem rozsah probíraných látek. Neměl jsem ani základy toho, co ostatní spolužáci. A hlavně, neuměl jsem se učit. Myslel jsem si, že propadnu. V průběhu celého studia jsme měli jako maturitní předmět Speciální tělesnou výchovu, kde jsem se učili Judo a Jiu-Jitsu spojené s policejní sebeobranou. Moje fyzická příprava byla katastrofální! Neuměl jsem udělat kotrmelec, natož hvězdu. Chtěl jsem studium ukončit. Ale spolužáci mi pomohli a přesvědčili mě, ať to ještě zkusím. Zapojil jsem se do sportovního klubu sebeobrany, kde jsem se učil gymnastiku. Trvalo mi tři měsíce, než jsem se naučil hvězdu. Když jsem v pololetí skládal zkoušku ze speciální tělesné výchovy, dostal jsem jedničku. Bylo vidět, že učitel, který byl reprezentantem ČR v Judu, byl rád, že jsem ve třídě. Gymnastika už pro mě nebyla tak těžká. I Jiu-Jitsu jsem už bral jako zábavu. Dokonce jsem se dostal na trénink s jedním z nejlepších bojovníků v Polsku. V prvním pololetí jsem dostal pochvalu třídního učitele, a to mě nakoplo bojovat dál. V dalším pololetí jsem si zařídil doučování z angličtiny, které jsem měl třikrát týdně. Ze začátku to pro mě bylo hodně těžké, neměl jsem skoro žádný osobní život. Ale díky tomu jsem došel až do maturitního ročníku a úspěšně absolvoval. V té době jsem se hlásil na VŠ do Opavy, kam mě ale nepřijali, protože jsem se soustředil víc na maturitu, než na příjímací řízení na VŠ.

Je něco, co bys změnil na vzdělávání u nás?

Změnil bych přístup učitelů na základní škole. Měli by být přísní, mít větší nároky na žáky. U segregovaných škol by měla být spolupráce s rodinami. Byl bych i proto, aby ze strany státních orgánu byly větší kontroly. Taky bych víc rozšířil alternativní způsob vzdělávání. Myslím si, že by výuka žáky víc bavila a měli by pak lepší vztah ke vzdělávání.

Kdo ti nejvíc pomohl na tvé cestě za vzděláním?

Spousta lidí. Pomohla mi rodina, bez ní bych nebyl na SŠ, dále třídní učitel na střední škole a spolužáci, se kterými se stýkám dodnes.

 

Autorka: Mgr. Aneta Suchá, sociální pedagog předškolního klubu, Vzájemné soužití o.p.s., člen Platformy pro včasnou péči

 

 

 

 

 

vzdělávací tým.png

Vzdělávací tým (nebo též ,,tým inkluze") organizace všestranně podporuje vzdělanost a inkluzi sociálně slabých dětí předškolního a školního věku hlavním vzdělávacím proudu, podporuje romské studenty základních škol a středních, šíří osvětu a aktuální informace z oblasti vzdělávání, prohlubuje zisk kompetencí a usiluje o vyšší angažovanost rodičů dětí, dlouhodobě prosazuje sjednocování a spolupráci všech důležitých aktérů ve vzdělávání dětí (dítě, rodič, asistent/ka, škola, obec, kraj, MŠMT, další instituce). Kvalitní vzdělání dětí vidí jako základ a jediný možný prostředek k dosažení dlouhodobější pozitivní změny ve vyloučených komunitách, ctí základní lidské právo každého dítěte na zisk kvalitního vzdělání.

 

Vzdělávací tým tvoří 16 zaměstnankyň v přímé práci s cílovou skupinou (6  asistentek pedagoga v partnerské mateřské škole, 2 a 2 pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček v Ostravě-Hrušově a Ostravě-Jihu, 2 koordinátorky pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL, 2 metodičky pro práci s cílovou skupinou v rámci neformálních předškolních klubů a 2 koordinátorky vzdělávání), z nichž jedna je zároveň vedoucí týmu. Aktuálním cílem týmu je po dobu tří let (2019-2022) podporovat zhruba 90 sociálně slabých dětí v předškolním věku, které zatím nejsou do předškolního vzdělávání zařazeny, a 130 sociálně slabých dětí věku školního. Další cílovou skupinu tvoří rodiče těchto dětí, které chceme prostřednictvím účasti na neformálním předškolním vzdělávání vést k zájmu a schopnosti orientovat se v možnostech vzdělávání vlastních dětí. Ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou.

 

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

 

Asistentky pedagoga (především Romky) zaměstnané partnerskou MŠ se nadále vzdělávají, předávají dětem znalosti a kompetence, eliminují u rodičů obavy z neznámého prostředí, zvyšují jejich informovanost, společnými osvětovými, zážitkovými aktivitami přispívají k větší vzájemné důvěře a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů a slouží jako pozitivní vzor romským i neromským znevýhodněným dětem i komunitám.

 

V současnosti (2019-2022) jsou cíle vzdělávacího týmu naplňovány skrze projekt Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí, který je podporován Evropskou unií (OP VVV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Vybavení nového neformálního předškolního klubu v Ostravě-Jihu nám umožnila Nadace Agrofert.

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

  • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče, příprava na vstup do kvalitní mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově a na Jihu, příprava na bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ, zprostředkovávání dalších forem pomoci, zajištění výtvarných, metodických pomůcek pro děti.)
  • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, zajištění metodických a vzdělávacích pomůcek pro žáky)
  • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do činnosti neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
  • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek pedagoga v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO.)
  • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.) řešíme ve spolupráci s pracovníky nízkoprahových center.
  • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče, příprava na vstup do kvalitní mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově a na Jihu, příprava na bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ, zprostředkovávání dalších forem pomoci, zajištění výtvarných, metodických pomůcek pro děti.)
  • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, zajištění metodických a vzdělávacích pomůcek pro žáky)
  • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do činnosti neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
  • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek pedagoga v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO.)
  • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.) řešíme ve spolupráci s pracovníky nízkoprahových center.

 

 

vzdělávací tým.jpg

 

 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

PŘEDŠKOLNÍ KLUB

          Výsledek obrázku pro brouček            

     

Chcete, aby vaše děti zvládly úspěšný vstup do dobré mateřské a základní školy?

Přiveďte je k nám do předškolního klubu Brouček J

 

Klub Brouček je určen dětem ve věku od 2-4 let (pro 5-ti leté děti je povinný předškolní ročník v MŠ – MUSÍ DO ŠKOLKY)

 

Kdy?
Děti učíme a hrajeme si s nimi každý den od 8.00 do 15.00h (blíže viz rozvrh)

 

Kde?

neformální předškolní klub Brouček na ulici Technická 13 (přízemí, byt č. 2), 711 00 Ostrava-Slezská Ostrava

nebo

neformální předškolní klub Brouček v prostorech budovy ZŠ Chrjukinova, Chrjukinova 1801/12, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 

 

 

 

 

Na co se můžete těšit vy? Na společné besídky, akce, výlety, společná odpoledne i s vámi - rodiči nebo prarodiči či dalšími členy rodiny.

 

 

Podmínkou je vyplněná přihláška, pravidelná docházka, doprovod a vyzvednutí vašich dětí z klubu, omlouvání dětí v případě nemoci atd. (více v organizačním řádu na nástěnce v klubu)

 

 

Spolu s vámi dokážeme dovést děti k dobrému vzdělání J

Těšíme se na vás i vaše děti!

 

Image result for logolink opvvv    

 

 

IMG_20180329_142014.jpg   IMG_20171214_104816.jpg  IMG_20170602_105422.jpg

Fotografie0393.jpg 20170420_141142.jpg

 

-

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI

Prevence školní neúspěšnosti se zaměřuje na podporu žáků ze SVL v Ostravě, kteří navštěvují ZŠ a jsou ohroženi školním neúspěchem. Cílem je eliminovat riziko předčasného ukončení školní docházky či propadnutí žáků ze SVL, podpora jejich zdárnější adaptace v kolektivu na školách s náročným učivem, dosažení jejich lepšího prospěchu v nejproblematičtějších předmětech, pravidelnější docházka, zisk pozitivnějšího vztahu ke škole, podpora otevřenosti škol ke spolupráci a rovzoj spolupráce: rodiče - děti - pedagog/žka. 

 

V rámci prevence školní neúspěšnosti realizujeme neformální kluby na vybraných základních školách, které probíhají v odpoledních hodinách s mladšími a staršími žáky základních škol, kteří o zapojení projevili zájem. Na těchto setkání mohou děti formulovat své obavy i přání související s jejich studiem a společně s koordinátorkami vzdělávání se překážek snaží zbavit. Na základě diskuze s žáky i komunikace s rodiči realizujeme kariérové poradenství a návštěvy středních škol a zaměstnavatelů. Těchto exkurzí se mohou účastnit jak děti, tak rodiče. Vybrané děti, které jsou ve škole i mimo ni šikovné a snaživé, ale s obtížemi se potýkají s určitým předmětem, zprostředkováváme individuální doučování s lektory/kami.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE