Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Projekty > Projekty 2024 > Tábor snů 2024

Tábor snů 2024

 

Název projektu: Tábor snů 2024

Období realizace: rok 2024

 

logo VDV.pngkraj.png

 

Finančně podpořeno Moravskoslezským krajem z Programu na podporu aktivit z oblasti prevence kriminality a z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

 

 

 

 

Příjemce dotace: Vzájemné soužití o.p.s., děti a mládež z centra Hrušov, Liščina a další

Výše příspěvku: 80 000 MSK, 50 000 Kč VDV

Účel: pokrytí nákladů spojených s realizací tábora

Termín konání tábora: 26. 8. – 1. 9. 2024

Místo: Táborová základna Hodoňovice 136, 739 01 Baška

Letní preventivně-zážitkový Tábor snů bude určen 30 - 35 vybraným dětem a mládeži z méně podnětného prostředí vyloučených lokalit Ostravy. Tábor bude zaměřen na smysluplné strávení času dětí a mládeže i preventivní aktivity. Umožní potřebným dětem a mladým zažít prázdninový týden plný dobrodružství, poznání, zážitků i nových dovedností v krásné přírodě. Budou vybráni ti, kteří na táboře nikdy nebyli a děti, které se běžných táborů jinak zúčastnit nemohou. Na malé táborníky čeká bohatý program pod vedením zkušených pracovníků i pomocníků z řad vlastní komunity, kteří slouží dětem také jako potřebný zdroj inspirace.

 

V roce 2024 půjde o 27. letní tábor v řadě, tato již tradiční akce je mezi dětmi velmi žádaná, zároveň u nich pomáhá vyvážit rizika, která s sebou život ve vyloučených lokalitách nese, nabízí jim smysluplně strávený čas, režim a řád, vede je k pozitivním lidským hodnotám, rozvíjí týmového ducha i talenty, přibližuje dětem pozitivní vzory. Vybrané děti se mohou těšit na týden plný her, soutěží, kvízů, sportovních, výtvarných a dalších aktivit, hudby, výletů do přírody, trávení času s kamarády, získají nové dovednosti a vztah k přírodě, poznají v praxi různá povolání (PČR, hasiči, farmáři apod.).

 

S dětmi a mládeží zároveň celoročně pracujeme na jejich všestranném rozvoji (s důrazem na vzdělávání) v rámci našich 2 center na Slezské Ostravě i v rámci dalších týmů organizace, s jejich rodinami formou terénní práce. Možnost účastnit se tábora představuje pro tyto děti a mládež i motivaci k vytrvalé práci na sobě, svých školních výsledcích i docházce.

 

Zprávy z předešlých táborů: https://www.vzajemnesouziti.cz/detske-letni-tabory

Fotky na FB: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.679699910857451&type=3 (Indiánské léto 2023)

Více o Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

Více o programu MSK: https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/program-na-podporu-komunitni-prace-a-neinvesticnich-aktivit-z-oblasti-prevence-kriminality-na-rok-2024-16713/

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE