Horní menu

Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty v roce 2018 > Práce s oběťmi trestných činnů

 

Práce s oběťmi trestných činů

2018

 

Projekt z finanční podpory Magistrátu města Ostravy, oblast Prevence kriminality

 

„Práce s oběťmi trestných činů: Pomocná ruka“

 

Popis projektu

Projektem chceme preventivně působit na obyvatele sociálně vyloučených lokalit a ubytoven v Ostravě a zajistit v těchto lokalitách bezpečí a pořádek. Aktivity projektu jsou zaměřené na prevenci rizik spojených se životem v těchto lokalitách a s patologickými jevy obecně, které mohou vest k rizikovému chování obyvatel.

 

Cíl projektu a jeho aktivity

Cílem projektu je prostřednictvím monitoringu lokalit/depistážní činnosti (aktivita č. 1) napomoci vytvořit v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách a na ubytovnách města Ostravy bezpečnější prostředí, a to zmírněním či eliminací sociálně patologických jevů a jejich dopadů na obyvatele, které mohou mít za následek rizikové projevy chování těchto obyvatel a vyústit až v trestnou činnost, a tím zajistit bezpečí a pořádek v těchto lokalitách, zmírnit napětí a přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a mezi obyvateli majority a minority.

 

Ve spolupráci s Policií ČR na společných pochůzkách (aktivita č. 2) pomoci lidem v těchto lokalitách prohloubit důvěru v v policii, kdy terénní asistent vytváří most mezi obyvatelem sociálně vyloučené či znevýhodněné lokality nebo ubytovny a policií a poskytnout jim informace o míře jejich ochrany ze strany Policie ČR, o rizicích jejich vlastního chování a zprostředkovat jim možnost prvního kontaktu s Policií ČR v prostředí, kde se jedinec bude cítit bezpečně.

 

Aktivní účastí na MdT spolupracovat se zainteresovanými subjekty (aktivita č. 3) na snižování kriminality a napětí a zvyšování pořádku a bezpečí v těchto lokalitách poskytováním aktuálních informací o situacích v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách v Ostravě.

 

Přímou účastí a mediací na místě konání akcí, demonstrací (aktivita č. 4), které by mohly ohrozit pořádek a klid v lokalitách a na ubytovnách, poskytovat obyvatelům ověřené, relevantní informace a předcházet vyhroceným situacím a zabránit vzniku paniky.

 

Besedami pro mládež a dospělé (aktivita č. 5) zvýšit informovanost o sociálně patologických jevech a aktuálních problémech a možnostech, jak jim předcházet a efektivně řešit. Témata besed pro rok 2018 jsou: Finanční gramotnost, Drogy, Gambling, Šikana.

 

Cílová skupina a místo působení

Cílovou skupinou jsou lidé z majority i minority, Romové i neromové, starší 16ti let, kteří žijí v sociálně vyloučených či znevýhodněných lokalitách města Ostravy (MOaP, Slezská Ostrava - Kunčičky, Hrušov, Muglinov, Ostrava Vítkovice, Mariánské Hory, Ostrava Jih - Zábřeh, Hrabůvka, Poruba, Radvanice - Bartovice) nebo na ubytovnách na území města Ostravy (ubytovna Jílova, Cihelní, Areál, Čujkovova, Metalurg, Hlubina, DHM, Soiva, Výstavní, apod).

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE