Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > O nás > Projekty 2020 > Pro nás s námi 2020

Pro nás s námi 2020

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Úřadu vlády- Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (www.vlada.cz)

 

úřad vlády logo.png

 

Výše přidělených prostředků: 796.925,- Kč

Projekt realizuje: organizační jednotka Helpale

Doba realizace projektu: leden – prosinec 2020

 

 

Projektem Pro nás s námi 2020 navazujeme na činnosti využívající principy komunitní práce v ostravských sociálně vyloučených lokalitách. Činnosti zaměřujeme na zlepšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím jejich aktivizace a zplnomocňování. Realizace projektových aktivit bude probíhat ve 4 lokalitách - Hrušov a Muglinov, Liščina, Zárubek a Červený kříž. Projektové aktivity vycházejí z potřeb a přání samotných obyvatel, které byly zmapovány nebo identifikovány leadrovskými skupinami. Samotná realizace aktivit se odvíjí od aktivního samostatného zapojení místních do řešení určitých problémů. Podstatná část aktivit se zaměřuje na podporu ledrovských skupin ve dvou lokalitách, které byly v průběhu roku 2019 vytvořeny a které vzhledem k velikostem komunit, jsou zatím velmi křehké. Část aktivit naplňuje již identifikované potřeby a přání s aktivní účastí samotných obyvatel při jejich řešení. Tyto aktivity se většinou týkají svépomocného zvelebování prostředí v jednotlivých lokalitách, potřeby vzájemného setkávání a poznávání při společných akcích, posilování pocitu sounáležitosti s danou komunitou a otupování lhostejnosti k tomu, co se děje v mém okolí, smysluplného trávení volného času dětí a mládeže s aktivním zapojením dospělých z dané lokality, ale také prostou pro setkávání aktivních žen. Jedna aktivita je věnována zmapování jedné pro nás v rámci realizace komunitní práce nové lokality - Červeného kříže, do které se nám stěhují obyvatelé dalších lokalit, s nimiž jsme v minulosti realizovali komunitní aktivity a kteří se na nás obracejí s požadavky na společnou práci. Dle našeho názoru ve většině komunit, v nichž pracujeme, i nadále přetrvává jakási krize komunit, většina jejich obyvatel aktivně nehledá společná témata, ve většině z nich dochází k časté obměně obyvatel, k tomu, že mnoho z nich je lhostejných k tomu, co se děje v jejich okolí, nemají prozatím motivaci k zapojení se do společných věcí. Přesto se v komunitách najdou takoví, kterým není lhostejno to, co se děje v jejich okolí, jak to tam vypadá. A právě s takovými aktivními jedinci realizujeme projektové komunitní aktivity, i když víme, že tato spolupráce a nadšení je velmi křehké a závislé na mnoha okolnostech, které mnohdy nejsme schopni ovlivnit.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE