Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Vzdělávací tým

Vzdělávací tým

 

  1. klik (Vzdělávací tým)

O nás, poslání a vize

Vzdělávací tým organizace všestranně podporuje vzdělanost a inkluzi sociálně slabých dětí předškolního a školního věku v hlavním vzdělávacím proudu, podporuje romské studenty středních a vysokých škol, šíří osvětu, zisk kompetencí a usiluje o vyšší angažovanost rodičů dětí, dlouhodobě prosazuje sjednocování a spolupráci všech důležitých aktérů ve vzdělávání dětí (dítě, škola, rodič, asistent, obec, kraj, MŠMT, další instituce). Kvalitní vzdělání dětí vidí jako základ a jediný možný prostředek pro dlouhodobější pozitivní změnu ve vyloučených komunitách, ctí základní lidské právo každého dítěte na zisk kvalitního vzdělání.

Vzdělávací tým tvoří 10 zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou (4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v mateřských školách, 4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v základních školách a 2 pracovníci neformálního předškolního vzdělávání dětí v klubu Brouček v Ostravě-Hrušově) a 1 vedoucí týmu.

Tým stabilně podporuje zhruba 100 sociálně slabých dětí předškolního a školního věku, ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou, která realizuje unikátní zážitkově pojaté inkluzivní školení pro pedagogické pracovníky mateřských, základních škol i naší NNO.

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání, a také aby měly mateřské i základní školy adekvátní podmínky ke vzdělávání těchto i dalších dětí. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

Pedagogické asistentky naší organizace (především Romky) se nadále vzdělávají, předávají dětem znalosti a kompetence, eliminují u rodičů obavy z neznámého prostředí, zvyšují jejich informovanost, společnými osvětovými, zážitkovými aktivitami přispívají k větší vzájemné důvěře a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů a slouží jako pozitivní vzor romským i neromským znevýhodněným dětem i komunitám. Kromě individuální podpory znevýhodněných předškolních a školních dětí a jejich rodičů podporujeme také cca 20 romských studentů v úspěšném studiu na středních a vysokých školách, zprostředkováváme úhradu obědů chudým dětem v MŠ i ZŠ (prostřednictvím daru a dostupných dotačních programů). 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

  • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (příprava na vstup do mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
  • Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti školních dětí (příprava na zápisy a nástup do základní školy a podpora školní úspěšnosti těchto žáků, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. zajištění doučování, úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
  • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.)
  • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování kompetencí a angažovanosti rodičů)
  • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO, zahraničními odborníky, zástupci Velvyslanectví atd.)

vzdělávací tým 01.png

 

 

 

Vzdělávací tým a mateřské/základní školy, kde působíme:

vzdělávací tým 02.png

 

Bc. Aneta Suchá – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Nástupní (OP MŠ Bohumínská)

Renata Gažiová – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Chrustova (OP MŠ Chrustova)

Naděžda Václavíková – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Na Liščině (OP MŠ Na Liščině)

Kateřina Blahutková – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Bohumínská

 

Anna Jalůvková – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Michálkovice (U Kříže)

Alice Tancošová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava (Chrustova)

Mgr. Marta Máchová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického

Erika Biháriová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice (OP Trnkovecká)

 

Nataša Horváthová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov

Monika Kondášová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov

 

Kde nás najdete:

Kancelář vzdělávacího týmu (administrativní zázemí): Bieblova 8 (1. patro), Mor. Ostrava, tel. 596 111 894, vedoucí týmu: Simona Reichlová, tel. 596 130 716, 777 760 198, email: nzdm@vzajemnesouziti.cz

Podpora stipendistů, středoškoláků, vysokoškoláků či zájemců o studium, doučování:

čtvrtky, tel. 737 087 612 nebo 596 111 894, e-mail: Sucha.A@seznam.cz, facebook: Hurá za vzděláním 2017.

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE