Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Chceme být rodina. Sociální právní ochrana dětí.

Děti z ciziny / Children from abroad

„Marcus (13 let) a Dila (12 let) se narodili v Německu. Jejich matka je osobou bez státního občanství a v současnosti se nachází ve výkonu trestu. Já, jako otec dětí, jsem občanem Slovenské republiky, ale žiji v České republice. Děti byly v půlce roku 2015 umístěny do ústavní výchovy. Díky intenzivní spolupráci OSPOD a klíčové pracovnice Hnízda se podařilo děti navrátit do rodiny v prosinci loňského roku. Děti byly předběžně svěřeny do péče mé tety, která se o mé děti řádně starala. Když si však teta mé děti převzala do péče, vyvstaly problémy.

Protože děti neměly rodné listy, vyhodnotil Úřad práce – oddělení hmotné nouze, že děti nejsou oprávněnými osobami pro přiznání dávek. Pro děti byla opakovaně vyřizována alespoň dávka mimořádné okamžité pomoci, ze které byly uhrazeny základní potřeby dětí. Byli jsme ve velmi tíživé finanční situaci. Bydleli jsme na ubytovně, odkud nás však chtěli vystěhovat z důvodu neuhrazeného nájemného za nezletilé děti. Pracovnice Hnízda s finanční pomocí donátorů nám pomohli zaplatit jeden nájem.

Aby mohlo dojít ke spuštění dávek, dle vyjádření ÚP, bylo potřeba doložit rodné listy dětí, ve kterých budu zapsán jako otec dětí. K získání rodných listů dětí však bylo nutno kontaktovat slovenskou ambasádu v Berlíně a zaslat úřední překlad rozsudku o určení otcovství mě, jako otce dětí, a můj rodný list přeložený do němčiny. Klíčová pracovnice Hnízda mi pomohla a kontaktovala příslušnou ambasádu s žádostí o vyřízení rodných listů dětí. Úřední překlad výše zmíněných dokumentů byl však vyčíslen na cca 1.500,- Kč. Díky finanční podpoře donátorů mohla být tato částka uhrazena. Dokumenty byly v půlce června 2016 odeslány na slovenskou ambasádu a v současnosti se čeká na zaslání vyhotovených rodných listů.

Proti rozhodnutí ÚP o nepřiznání dávek hmotné nouze (přesněji příspěvku na bydlení pro nezletilé děti) mi klíčová pracovnice Hnízda pomohla napsat odvolání. Následně přišlo vyjádření MPSV k odvolání proti nepřiznání dávek, kde ministerstvo vyhodnotilo, že ÚP pochybil a děti již od února 2016 měly být společně posuzovány s mou tetou, která mé děti měla předběžně ve své péči. Můj případ byl velice komplikovaný a chybělo málo a děti mohly být opětně umístěny mimo domov. Jen díky pomoci klíčové pracovnice Hnízda a dalších zainteresovaných osob mohly mé děti zůstat v rodině.“

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE