Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Chceme být rodina. Sociální právní ochrana dětí.

Děti z ciziny

 

Marcus (13 let) a Dila (12 let) se narodili v Německu. Matka dětí je osobou bez státního občanství. V současnosti se nachází ve výkonu trestu. Otec dětí je občanem Slovenské republiky, který v současnosti žije v České republice. Děti byly v půlce roku 2015 umístěny do ústavní výchovy. Díky intenzivní spolupráci OSPOD, rodiny a klíčové pracovnice se podařilo děti navrátit do rodiny v prosinci loňského roku, kdy byly děti předběžně svěřeny do péče tety otce dětí. Paní J. se o děti stará řádně. Při převzetí dětí do její péče však vyvstaly problémy. Vzhledem k tomu, že děti neměly rodné listy, vyhodnotil ÚP – oddělení hmotné nouze, že děti nejsou oprávněnými osobami pro přiznání dávek. Pro děti byla opakovaně vyřizována alespoň dávka MOP (mimořádné okamžité pomoci), ze které byly uhrazeny základní potřeby dětí. Rodina byla ve velmi tíživé finanční situaci. Díky finanční pomoci donátorů jsme rodině pomohli s nájmem. Aby mohlo dojít ke spuštění dávek, dle vyjádření ÚP, bylo potřeba doložit rodné listy dětí, ve kterých bude zapsán otec. K získání rodných listů dětí však bylo nutno kontaktovat slovenskou ambasádu v Berlíně a zaslat úřední překlad rozsudku o určení otcovství pana M. a přeložený rodný list pana M. do němčiny.

 

Klíčová pracovnice tedy kontaktovala příslušnou ambasádu s žádostí o vyřízení rodných listů dětí. Úřední překlad výše zmíněných dokumentů byl však vyčíslen na cca 1.500,- Kč. Díky finanční podpoře donátorů mohla být tato částka uhrazena. Dokumenty byly v půlce června 2016 odeslány na slovenskou ambasádu a v současnosti se čeká na zaslání vyhotovených rodných listů.

Rodině nebyly vypláceny DHN. Proti rozhodnutí o nepřiznání dávek hmotné nouze (přesněji příspěvku na bydlení pro nezletilé děti) jsme napsali odvolání. Rodina však bydlela na ubytovně, odkud jí chtěli vystěhovat z důvodu neuhrazeného nájemného za nezletilé děti. Díky finanční podpoře donátorů jsme rodině pomohli zaplatit jeden měsíční nájem. Následně přišlo vyjádření MPSV k odvolání oproti nepřiznání dávek, kde ministerstvo vyhodnotilo, že ÚP pochybil a děti již od února 2016 měly být společně posuzovány s paní J. Paní J. následně pak dávku dostala zpětně a vzniklý dluh na bydlení byl uhrazen. Vzhledem k tomu, že případ byl velmi komplikovaný, chybělo málo a děti mohly být opětně umístěny mimo domov. Jen díky finanční podpory, děti mohly zůstat v rodině.

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE