Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Chci vzdělávat. (doučování, stipendia, rekvalifikace)

Chci se vzdělávat (doučování, stipendia, rekvalifikace) / I want to be educated (Remedial classes, scholarships etc.)

Potřebujete poradit nebo si nevíte rady s čímkoli v oblasti vzdělávání vašich dětí? Potřebujete např. pomoc při výběru školky, základní, střední nebo vysoké školy pro vaše dítě, doučování, návštěvu odborníka - logoped atd., pomoc s vyřízením stipendií na zaplacené školného či jiné podpory, vyřízení odvolání proti nepřijetí ke studiu, nebo jen potřebujete něco řešit s mateřskou, základní, střední nebo vysokou školou? Obraťte se na náš vzdělávací tým! Kontakt naleznete níže.

 

 

 Doučování, stipendia, praxe, kontakt s MŠ a ZŠ

„Můj kluk začal navštěvovat mateřskou školu na žádost místního OSPODu, protože jsem se rozvedla a tím začaly vleklé tahanice o to, kdo bude mít syna v péči. Žiji s ním a dcerkou na ubytovně, kde se špatně bydlí. Syn byl zpočátku v mateřské škole velmi plachý a stydlivý, často jsem neměla na zaplacení obědů, proto školku nenavštěvoval pravidelně. Asistentka Vzájemného soužití mě i děti na ubytovně navštívila, kde mi řekla vše, co potřebuju vědět pro to, aby měl můj kluk ve školce vše v pořádku a cítil se tam mezi ostatními dětmi dobře. Dověděla jsem se, proč  je důležité, aby syn navštěvoval školku, že je to pro něj možnost být mezi dětmi a zvykat si na kolektiv, hrát si, připravovat se na školu, že prostředí na ubytovně není pro něj vhodné, že si nemá ani kde hrát, také, že to bude lépe vypadat před sociální pracovnicí, když uvidí, že syn navštěvuje školku pravidelně. Syn začal skutečně pravidelně docházet, ve školce ho asistentka spolu s učiteli připravovali na zápis do základní školy.  Všimla jsem si, že se kluk do školky vždycky těšil, měl tam kamarády i dobré učitele a asistentku, kteří mu i dalším dětem pomáhali. Měl tam pravidelnou stravu, kamarády, hračky a celkově radost. Doma na něj čekala jen jedna místnost, kde jsme byli zavřeni jako v kleci. Po poradě s asistentkou jsme pro syna vybrali na zápis základní školu, kde se toho hodně naučí, i když je vzdálenější než nejbližší škola, kam chodí jen romské děti. V den zápisu nás asistentka doprovodila do školy a zůstala tam s námi po celou dobu. Byla jsem na kluka hrdá, u zápisu vše zvládl na výbornou, i učitelé ho velmi chválili a už pro něj plánovali výuku od září, že by mohl mít i anglický jazyk, protože je velmi šikovný. Jsem moc ráda, že mého syna snad čeká jiná a lepší budoucnost, než jakou měl předurčenou jako dítě z ubytovny, a to i díky tomu, že měl možnost ve školce chodit s dalšími dětmi na výlety, do kina, do divadla, naučit se spoustu her, seznámit se s kamarády. Bohužel jako jediné dítě z této ubytovny. Budu se snažit se odtud dostat, aby měl syn lepší podmínky na učení se, protože na škole už to bude těžší.‟

 

Kde nás najdete:

Kancelář vzdělávacího týmu (administrativní zázemí):

Bieblova 8 (1. patro), Moravská Ostrava, 702 00

 

Magdaléna Michlová - vedoucí týmu / head of the team

tel. (+420) 736 625 489

email: magdalena.michlova@vzajemnesouziti.cz

 

 

Podpora stipendistů, středoškoláků, vysokoškoláků či zájemců o studium, doučování:

Dle individuální domluvy

 

Vzdělávací tým a mateřské/základní školy, kde působíme:

 • Renata Gažiová – koordinátorka pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL (O-Hrušov)
 • Nataša Horváthová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Hrušov
 • Monika Kondášová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Hrušov
 • Eva Misaulová – koordinátorka pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL (O-Jih)
 • Alice Tancošová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Jih
 • Erika Biháriová – pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček O-Jih
 • Kateřina Blahutková – metodička pro práci s cílovými skupinami
 • Jana Zetková – metodička pro práci s cílovými skupinami
 • Marcela Hajdučková  koordinátorka vzdělávání (práce s žáky základních škol)
 • Magdaléna Michlová  koordinátorka vzdělávání a projektová manažerka

 

 

 

dlaždice.png

dlaždice01.png

 

  

O nás, poslání a vize

 

Vzdělávací tým tvoří 14 zaměstnankyň v přímé práci s cílovou skupinou (4 asistentky pedagoga v partnerské mateřské škole, 2 a 2 pracovnice neformálního předškolního klubu Brouček v Ostravě-Hrušově a Ostravě-Jihu, 2 koordinátorky pro práci s rodiči předškolních dětí v SVL, 2 metodičky pro práci s cílovou skupinou v rámci neformálních předškolních klubů a 2 koordinátorky vzdělávání), z nichž jedna je zároveň vedoucí týmu. Aktuálním cílem týmu je po dobu tří let (2019-2022) podporovat zhruba 90 sociálně slabých dětí v předškolním věku, které zatím nejsou do předškolního vzdělávání zařazeny, a 130 sociálně slabých dětí věku školního. Další cílovou skupinu tvoří rodiče těchto dětí, které chceme prostřednictvím účasti na neformálním předškolním vzděláváním vést k zájmu a schopnosti orientovat se v možnostech vzdělávání vlastních dětí. Ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou.

 

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání, a také aby měly mateřské i základní školy adekvátní podmínky ke vzdělávání těchto i dalších dětí. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

 

V současnosti (2019-2022) jsou cíle vzdělávacího týmu naplňovány skrze projekt Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí, který je podporován Evropskou unií (OP VVV) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (včasná péče, příprava na vstup do kvalitní mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově a na Jihu, příprava na bezproblémový přestup z MŠ na ZŠ, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Prevence školní neúspěšnosti školních dětí (příprava na přijímací testy, běžné testy i běžnou školní výuku, skupinová setkání, zajištění individuálního doučování profesionálními lektory, kariérní poradenství, intenzivní týdenní letní škola, úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.)
 • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování zájmu, kompetencí a angažovanosti rodičů, předávání aktuálních informací o možnostech vzdělávání dětí, zapojování do činnosti neformálních předškolních klubů s nárokem i bez nároku na honorář)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO, zahraničními odborníky, zástupci velvyslanectví atd.)

 

Logolink_OP_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

Vybavení nového neformálního předškolního klubu v Ostravě-Jihu nám umožnila Nadace Agrofert.

 

agrofert logo.jpg

 

 

 

 

 

                        

Donátoři

PD_trojlogo_barevne_ctverec.jpg

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE