Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Chci vzdělávat. (doučování, stipendia, rekvalifikace)

Chci vzdělávat (doučování, stipendia, rekvalifikace)

 Doučování, stipendia, praxe, kontakt s MŠ, ZŠ

„Můj kluk začal navštěvovat mateřskou školu na žádost místního OSPODu, protože jsem se rozvedla a tím začaly vleklé tahanice o to, kdo bude mít syna v péči. Žiji s ním a dcerkou na ubytovně, kde se špatně bydlí. Syn byl zpočátku v mateřské škole velmi plachý a stydlivý, často jsem neměla na zaplacení obědů, proto školku nenavštěvoval pravidelně. Asistentka Vzájemného soužití mě i děti na ubytovně navštívila, kde mi řekla vše, co potřebuju vědět pro to, aby měl můj kluk ve školce vše v pořádku a cítil se tam mezi ostatními dětmi dobře. Dověděla jsem se, proč  je důležité, aby syn navštěvoval školku, že je to pro něj možnost být mezi dětmi a zvykat si na kolektiv, hrát si, připravovat se na školu, že prostředí na ubytovně není pro něj vhodné, že si nemá ani kde hrát, také, že to bude lépe vypadat před sociální pracovnicí, když uvidí, že syn navštěvuje školku pravidelně. Syn začal skutečně pravidelně docházet, ve školce ho asistentka spolu s učiteli připravovali na zápis do základní školy.  Všimla jsem si, že se kluk do školky vždycky těšil, měl tam kamarády i dobré učitele a asistentku, kteří mu i dalším dětem pomáhali. Měl tam pravidelnou stravu, kamarády, hračky a celkově radost. Doma na něj čekala jen jedna místnost, kde jsme byli zavřeni jako v kleci.

Po poradě s asistentkou jsme pro syna vybrali na zápis základní školu, kde se toho hodně naučí, i když je vzdálenější než nejbližší škola, kam chodí jen romské děti. V den zápisu nás asistentka doprovodila do školy a zůstala tam s námi po celou dobu. Byla jsem na kluka hrdá, u zápisu vše zvládl na výbornou, i učitelé ho velmi chválili a už pro něj plánovali výuku od září, že by mohl mít i anglický jazyk, protože je velmi šikovný.

 

 

Jsem moc ráda, že mého syna snad čeká jiná a lepší budoucnost, než jakou měl předurčenou jako dítě z ubytovny, a to i díky tomu, že měl možnost ve školce chodit s dalšími dětmi na výlety, do kina, do divadla, naučit se spoustu her, seznámit se s kamarády. Bohužel jako jediné dítě z této ubytovny. Budu se snažit se odtud dostat, aby měl syn lepší podmínky na učení se, protože na škole už to bude těžší.‟

 

 

Potřebujete poradit nebo si nevíte rady s čímkoli v oblasti vzdělávání vašich dětí? (např. potřebujete pomoc při výběru školky, školy pro vaše dítě, doučování, návštěvu odborníka - logoped atd., pomoc s vyřízením stipendií či jiné podpory, potřebujete něco řešit s mateřskou, základní nebo střední, vysokou školou?

Obraťte sena náš vzdělávací tým:

 

 

Kde nás najdete:

 

Kancelář vzdělávacího týmu (administrativní zázemí):

Bieblova 8 (1. patro), Mor. Ostrava

tel. 596 111 894

 

Simona Reichlová - vedoucí týmu

tel. 596 130 716, 777 760 198

email: nzdm@vzajemnesouziti.cz

 

Podpora stipendistů, středoškoláků, vysokoškoláků či zájemců o studium, doučování:

Čtvrtky

tel. 737 087 612, 596 111 894

e-mail: Sucha.A@seznam.cz

facebook: Hurá za vzděláním 2017

 

Vzdělávací tým a mateřské/základní školy, kde působíme:

 

 • Bc. Aneta Suchá – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Nástupní (OP MŠ Bohumínská)
 • Renata Gažiová – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Chrustova (OP MŠ Chrustova)
 • Naděžda Václavíková – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Na Liščině (OP MŠ Na Liščině)
 • Kateřina Blahutková – pedagogická/terénní asistentka v MŠ Bohumínská
 • Anna Jalůvková – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Michálkovice (U Kříže)
 • Alice Tancošová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Slezská Ostrava (Chrustova)
 • Mgr. Marta Máchová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice, Vrchlického
 • Erika Biháriová – pedagogická/terénní asistentka v ZŠ Ostrava-Radvanice (OP Trnkovecká)
 • Nataša Horváthová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov
 • Monika Kondášová – pracovnice předškolního klubu Brouček, Riegrova 9, Ostrava-Hrušov

 

 

 

 

dlaždice.pngdlaždice01.png

 

 

 

O nás, poslání a vize

Vzdělávací tým organizace všestranně podporuje vzdělanost a inkluzi sociálně slabých dětí předškolního a školního věku v hlavním vzdělávacím proudu, podporuje romské studenty středních a vysokých škol, šíří osvětu, zisk kompetencí a usiluje o vyšší angažovanost rodičů dětí, dlouhodobě prosazuje sjednocování a spolupráci všech důležitých aktérů ve vzdělávání dětí (dítě, škola, rodič, asistent, obec, kraj, MŠMT, další instituce). Kvalitní vzdělání dětí vidí jako základ a jediný možný prostředek pro dlouhodobější pozitivní změnu ve vyloučených komunitách, ctí základní lidské právo každého dítěte na zisk kvalitního vzdělání.

Vzdělávací tým tvoří 10 zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou (4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v mateřských školách, 4 asistentky pedagoga a terénní asistentky v základních školách a 2 pracovníci neformálního předškolního vzdělávání dětí v klubu Brouček v Ostravě-Hrušově) a 1 vedoucí týmu.

Tým stabilně podporuje zhruba 100 sociálně slabých dětí předškolního a školního věku, ve společné snaze vytvářet adekvátní podmínky pro inkluzivní vzdělávání spolupracuje v Ostravě s mnoha mateřskými a základními školami a jejich zřizovateli i s Ostravskou univerzitou, která realizuje unikátní zážitkově pojaté inkluzivní školení pro pedagogické pracovníky mateřských, základních škol i naší NNO.

Věříme, že jsme nastartovali dlouhodobější průlomové změny v oblasti inkluzivního vzdělávání, aby měly i děti z chudších či jinak znevýhodněných rodin stejné šance na rovný přístup a získání kvalitního vzdělání, a také aby měly mateřské i základní školy adekvátní podmínky ke vzdělávání těchto i dalších dětí. Věříme také, že společná dlouhodobá snaha prokáže skutečnost, že inkluzivní a kvalitní vzdělání dětí se navzájem nevylučuje, pokud jsou k němu vytvořeny vhodné podmínky (finanční, personální atd.).

Pedagogické asistentky naší organizace (především Romky) se nadále vzdělávají, předávají dětem znalosti a kompetence, eliminují u rodičů obavy z neznámého prostředí, zvyšují jejich informovanost, společnými osvětovými, zážitkovými aktivitami přispívají k větší vzájemné důvěře a spolupráci rodičů, dětí i pedagogů a slouží jako pozitivní vzor romským i neromským znevýhodněným dětem i komunitám. Kromě individuální podpory znevýhodněných předškolních a školních dětí a jejich rodičů podporujeme také cca 20 romských studentů v úspěšném studiu na středních a vysokých školách, zprostředkováváme úhradu obědů chudým dětem v MŠ i ZŠ (prostřednictvím daru a dostupných dotačních programů). 

Co nabízíme (Hlavní cíle a činnosti vzdělávacího týmu):

 • Podpora vzdělanosti předškolních dětí (příprava na vstup do mateřské školy a podpora prospívání dětí v MŠ, provoz předškolního klubu Brouček v Hrušově, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora vzdělanosti a školní úspěšnosti školních dětí (příprava na zápisy a nástup do základní školy a podpora školní úspěšnosti těchto žáků, zprostředkovávání dalších forem pomoci, např. zajištění doučování, úhrada obědů z různých zdrojů, školních pomůcek atd.)
 • Podpora vzdělanosti romských studentů středních a vysokých škol (formou mentorské podpory, stipendií, spolupráce se školami, rodiči i studenty, exkurze, stáže, poradenství, přípravu na zkoušky atd.)
 • Podpora informovanosti rodičů (zvyšování kompetencí a angažovanosti rodičů)
 • Podpora sjednocování a podpora pevného postoje důležitých aktérů v inkluzivním vzdělávání (působení asistentek v zařízeních, inkluzivní školení pedagogů, realizace veřejných akcí, hostování návštěv k představení pozitivní praxe v inkluzivním vzdělávání, zprostředkovávání stáží a exkurzí studentů, spolupráce, realizace kulatých stolů, konferencí se zřizovateli škol a městskými obvody, Magistrátem města Ostravy, krajským úřadem, MŠMT, NNO, zahraničními odborníky, zástupci Velvyslanectví atd.)

 

 

 

 

 

                        

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE