Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Chci zlepšit své okolí

Chci zlepšit své okolí / I want to enhance my neighbourhood

„Bydlím tu už dlouho, s mužem a třemi dětmi. Se sousedy vycházím dobře, bydlí tu hodně rodin s dětmi, známe se dlouho, děti spolu chodí do školy a do centra , kde se nás pracovníci Vzájemného soužití ptají, jak se nám daří, pomáhají nám, když máme starosti. Pravidelně se se scházíme s ostatními sousedy a pracovníky Vzájemného soužití (schůzky obyvatel) a společně vymýšlíme, co bychom mohli vybudovat, opravit nebo postavit, aby se nám tu žilo lépe. Jednou nás společně napadlo, že nemáme kde sušit prádlo, že bylo by fajn mít sušáky. Pracovníci nám pomohli zajistit povolení, sehnali materiál, naši chlapi pak sušáky postavili. Jsem ráda, že se společně podařilo sušáky vybudovat. Když se chce, všechno jde!“

 

 

IMG_20220902_135420.jpg 

 

 

 

 

 

 

V sociálně vyloučených lokalitách existuje celá řada aspektů života, které nejsou předmětem spolupráce mezi klientem a poskytovatelem sociální služby v rámci individuální sociální práce. Jedná se o společné zájmy obyvatel, které je třeba formulovat, pojmenovat, schvalovat a prosazovat (řešit). Tyto zájmy se často týkají životního prostředí v lokalitách, kvality života v nich, vzhledu veřejného prostoru a společného žití v dané lokalitě.

 

Komunitní prací usilujeme o aktivizaci místní komunity, o její zplnomocňování, organizování jejich členů pro společné hledání řešení identifikovaných problémů a práci na jejich odstranění. Komunitní práci realizujeme v sociálně vyloučených lokalitách na území městského obvodu Slezská Ostrava, a to na Hrušově, Liščině a v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - v části Jílové.

 

K identifikování problémů nebo potřeb slouží společné schůzky obyvatel, které se v každé lokalitě uskutečňují dle potřeb. Na nich se nejen pojmenovávají problémy, které obyvatele dané lokality trápí, ale také se volí problém, který se bude řešit, volí se strategie, jak problém či potřebu řešit, stanovují se úkoly nebo kroky k řešení, může se vytvářet pracovní skupina, která se bude řešením zabývat, může také dojít k samotnému řešení problému přímo na této schůzce obyvatel, může sloužit k hodnocení dosavadního řešení či hodnocení vyřešení potřeby. Důležitá je aktivita samotných obyvatel dané lokality, jejich názory, návrhy.

 

Další činností, která se v rámci komunitní práce realizuje, je svépomoc. Může se jednat o opravy či úpravy společných prostorů domů a jejich okolí, které obyvatele trápí a které vedou ke zkvalitnění života v dané lokalitě, ale také o úklidy. Šíře konkrétních činností je veliká, záleží na tom, co by obyvatelé chtěli a co jsou schopni vlastními silami uskutečnit. Může se jednat např. o velké úklidové akce, o vybudování místa s lavičkami pro odpočinek a možnost setkávání se místních, o zvelebení prostranství před domy zahrádkami, o opravu či vybudování potřebných sušáků a klepáčů, o vybudování sportovního plácku svépomocí, o vybudování dětského koutku, o pravidelné udržování posekané zeleně, o vymalování společných prostorů v domech za přispění např. materiálem majitelem domu apod. Vždy záleží na konkrétní komunitě, co by chtěla a do čeho se chce a umí zapojit.

 

Další možnou aktivitou je vytvoření a podpora leaderovských skupin a skupin aktivních obyvatel– aktivní zástupci dané komunity, kteří komunitu zastupují jak navenek, tak uvnitř, kdy komunikují s ostatními a přenášejí jejich potřeby a problémy na společná setkání, ale i zastupují komunitu navenek. Součástí leaderovských skupin mohou být také  zástupci těch institucí a organizací, kteří jsou nebo mohou být zainteresováni na kvalitním životě v dané lokalitě – např. zástupci neziskových organizací, kteří zde působí, zástupci místního obecního úřadu, zástupci městské policie, Policie ČR, majitelé domů apod. Smyslem je scházet se, pojmenovávat problémy a hledat řešení, na kterém se poté budou podílet, ale také podpora a ocenění těch, kteří jsou součástí těchto skupin.

 

Neméně důležitou činností v rámci komunitní práce jsou společné komunitní akce, které slouží k vzájemnému poznávání dané komunity, jejich členů, k jejich stmelování, k bourání předsudků a stereotypů i s okolím dané komunity, ale také k motivaci k další spolupráci, jako milník v dosavadní společné práci, i jako oslava nějakého dokončeného tématu, vyřešeného problému. Témata těchto akcí stejně jako i ostatních činností v rámci komunitní práce vždy vycházejí z návrhů místních obyvatel, kteří jsou zapojováni od začátku do příprav přes organizaci, realizaci až po evaluaci (hodnocení) dané komunitní akce.

 

V rámci komunitního organizování podporujeme a pomáháme místním komunitám v jednáních s aktéry mimo lokalitu, např. se zástupci místních městských úřadů, politiky, zástupci Statutárního města Ostrava, majitelé nemovitostí apod. Tuto aktivitu vnímáme jako důležitou pro růst jednotlivých komunit nejen uvnitř, ale i navenek.

 

Další konkrétní činnosti pak vycházejí z konkrétních potřeb a problémů dané lokality a souvisejí s jejich řešením – např. podpora a pomoc při zajištění smysluplného využití volného času dětí a mládeže na Jílové s aktivním zapojením místních dospělých, společné pravidelné setkávání skupiny za účelem např. rukodělných prací a předávání zkušeností starších mladším, společné setkávání za účelem předávání zkušeností a řešení s drogovou problematikou svých dětí apod.  Další aktivitou jsou nejrůznější formy vzdělávání v komunitě - např. prostřednictvím tematicky zaměřených dílen (např. velikonoční dílny, vánoční dílny, kulinářské dílny apod.), tematická setkávání na nejrůznější témata, které komunitu zajímají nebo tíží a vzájemná setkávání napříč komunitami nejen v Ostravě, ale i s jinými městy. Šíře pro využití komunitní práce je veliká.

 

Podstatné při komunitní práci je, že ten, kdo pojmenovává problémy nebo potřeby je samotná komunita a ty jsou pak řešeny s aktivní účastí místních na samotném řešení (např. staví dětský koutek, scházejí se a předávají si zkušenosti, navrhují a realizují komunitní akce pro ostatní). Komunita se zplnomocňuje k řešení zvolených problémů, nápomocný je při tom komunitní pracovník.

 

 

 

 

 IMG_20220721_154751.jpg             20221103_153107.jpg     305992052_781868793153541_705677060315948502_n.jpg

 

                     7.jpg

 

Financováno / Funded by:

 

 

logo úřad vlády české republiky.png

 

 

 

 

 

 

OV.png  

 

 

 

bez názvu.png

 

   

 logo Via.png

 

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE