Horní menu

Česky English
Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Raná péče

Raná péče

 

Brouček (1) (002).png

 

Důležitost dostupnosti služeb rané péče

Služby rané péče jsou zejména pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nepostradatelné, aby získaly potřebné sociální i jiné dovednosti a znalosti, které jim velmi usnadní následný vstup do běžné mateřské a posléze základní školy. Učí se fungování v kolektivu, základním činnostem (pozdravy, hygiena, režim, společná pravidla apod.), rozvíjí tvořivost, jemnou i hrubou motoriku, pohybové a jiné dovednosti. Klíčové je i zapojení dalších aktérů ve vzdělávání dětí (rodič, škola apod.). Jsme členy Platformy pro včasnou péči.

Předškolní dopolední klub Brouček a další související aktivity

Od ledna 2024 jsme otevřeli předškolní a rodičovský klub Brouček v sociálně vyloučené lokalitě ve Slezské Ostravě /v prostorech našeho nízkoprahového centra pro děti a mládež Liščina/, kde služba podobného typu není dostupná. V neformálním klubíku s kapacitou 12 dětí (2-4 roky) jsou vítáni i rodiče, u nichž je cílem posilovat, podpořit a budovat rodičovské kompetence ve vztahu ke vzdělávání jejich dětí. Klub navštěvují děti, které ještě nenavštěvovaly jiný typ institucionálního vzdělávání a jejich pravidelná docházka jim do budoucna velmi usnadní úspěšný nástup a prospívání v běžné mateřské škole. Klubík pro děti funguje každý den dopoledne, odpoledne probíhají schůzky s rodiči, je realizována i terénní práce (oslovování rodin, monitoring lokality, vzdělávací práce v přirozeném prostředí – při nedostačující kapacitě klubu, u školních žáků, spolupráce s mateřskými školami, asistence u zápisů do škol atd.).

 

 

Provoz klubu Brouček: pondělí – pátek 8:00 – 12:30 h.

 

brouček 2.jpg    brouček 3.jpg

 

 

 

 

Cíle u dětí:

  • Všestranný rozvoj dětí předškolního věku v bezpečném, podnětném prostředí
  • Komplexní příprava na jejich vstup do klasické mateřské školy

Cíle u rodičů:

  • Podpora rodičovských kompetencí ve vztahu ke vzdělávání dětí
  • Orientace se v systému vzdělávání v ČR, zvyšování jejich informovanosti a angažovanosti

 

Adresa:

Sodná 25, 711 00, Slezská Ostrava-Hrušov

(autobus č. 49 zast. Na Liščině, trolejbus 108, 109 zast. Betonářská)

       

 

Kontakty

Pracovnice klubu Brouček: Adriana Pušková, Vanesa Gorolová, tel. do klubu 730 175 642, email  broucek@vzajemnesouziti.cz

Terénní pracovnice, pracovnice v rodinách: Renata Gažiová, tel. 732 872 021

Sociální pedagog /externí podpora – metodické vedení klubu apod./: Mgr. Aneta Suchá

Vedoucí týmu: Mgr. Simona Reichlová, tel. 777760198, email nzdm@vzajemnesouziti.cz

FB klubu: https://www.facebook.com/predskolniklubbroucek

 

 

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Po schůdcích za vzděláním (reg. č. CZ.03.02.03/00/22_044/0002220), který je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

OP zaměstnanost logo.jpg

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE