Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Poradna a pomoc v terénu > Bydlení > Hledám bydlení

Hledám bydlení

Mít bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Možností a typů bydlení je několik, ne vždy je však jednoduché odpovídající bydlení najít a udržet si ho. V tomto článku se zaměříme na to, jaké máte možnosti při hledání bydlení, zmíníme jednotlivé typy bydlení, na co si dát pozor, jak o bydlení nepřijít a z čeho bydlení platit, pokud nemáme odpovídající příjem.

Nájemní bydlení

Bydlet v nájemním bytě znamená mít platnou nájemní smlouvu uzavřenou přímo s majitelem nemovitosti (bytu, domu). Největšími pronajímateli v Ostravě jsou – jednotlivé městské obvody (tzn. Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice, Jih, Poruba atd.), soukromá společnost RPG Byty a dále pak samozřejmě bytová družstva a samotní majitelé nemovitostí.  Každý městský obvod má svá pravidla a způsoby, jakými je možné získat nájemní byt, obecně lze říci, že je potřeba se řádně přihlásit do výběrového řízení na pronájem konkrétního bytu a splnit podmínky, které si městský obvod stanovil. Mezi tyto podmínky většinou patří – nebýt dlužníkem vůči městu (ani dluh na popelnicích) a mít prokazatelný příjem (ze zaměstnání, důchod). Ani to Vám však nezaručí získání takovéhoto bytu, na pronájem bytu není právní nárok, tzn. úřad s Vámi nemusí uzavřít nájemní smlouvu, i kdybyste byli jediní zájemci.

 

Přihlásit do výběrového řízení se samozřejmě může kdokoli, i když podmínky nesplňuje. Šance, že s ním bude nájemní smlouva uzavřena, je ale nižší. Přihlášení do výběrového řízení probíhá formou podání vyplněných formulářů, opět každý obvod má své formuláře a svůj způsob. Informace o aktuální nabídce volných bytů jednotlivých městských obvodů získáte osobně přímo na úřadech, na jejich veřejných deskách nebo na internetových stránkách jednotlivých úřadů. Přehled webových stránek naleznete v příloze.

RPG Byty (RESIDOMO)

Společnost RPG Byty disponuje v Ostravě velkým bytovým fondem. Pokud byste měli zájem o pronájem jejich bytu, je nutné obrátit se na jejich obchodní a sdělit tam své požadavky. Budete veden jako žadatel a pokud se pro Vás najde vhodný byt, kontaktuje Vás jejich makléř. I tato společnost má stanoveny podmínky, které je nutné jako žadatel splňovat – ty nejzásadnější jsou – nebýt dlužníkem (tzn. nikdy jste neměli u této společnosti dluh, nebo jste nebydleli v bytě, kde dluh byl – bohužel se v praxi setkáváme s tím, že žadatel, ačkoli nikdy neměl nájemní smlouvu u RPG je veden jako dlužník, a to jen proto, že bydlel jako dítě v bytě, kde dluh vzniknul), mít dostatečný příjem – tuto skutečnost prokazujete potvrzením o příjmech (z praxe víme, že pouze dávky nejsou dostatečným příjmem, ale i zde někdy RPG udělá výjimku, posuzují každého žadatele individuálně) a mít připraveny peníze na kauci (obvykle ve výši dvou nájmů) a zaplacení administrativního poplatku.

 

Před podpisem nájemní smlouvy s jakýmkoli majitelem velmi doporučujeme tuto smlouvu pečlivě přečíst. Pokud byste si nevěděli rady, smlouvě nerozuměli nebo měli jakékoli pochybnosti, obraťte se na naši Poradnu, jsme připraveni Vám pomoci.

Podnájemní bydlení 

Smlouvu o podnájmu uzavírá zájemce o bydlení (podnájemce) s nájemníkem, tzn. osobou, která není vlastníkem realitního objektu, ale je osobou, která má s vlastníkem bytu (domu) uzavřenu

nájemní smlouvu. K uzavření smlouvy o podnájmu je však zapotřebí souhlasu pronajímatele, tzn. vlastníka realitního objektu (bytu).

Realitní kanceláře

Při hledání nájemního/podnájemního bydlení s Vámi bude Komunikovat buď přímo majitel, nebo jím pověřená osoby, kterou může být i makléř realitní kanceláře. V takovém případě je potřeba počítat s tím, že kromě nájmu a kauce zaplatíte při podpisu smlouvy také poplatek realitní kanceláři. Tento bývá obvykle ve výši jednoho nájmu nebo často kolem 5.000,- Kč.

Sociální bydlení

Další možností je tzv. sociální bydlení, které nabízí různé organizace poskytující sociální služby. Jde o to, že neziskové organizace mají v pronájmu byty od obce nebo od jiných subjektů a dále je podnajímají potřebným rodinám. Většinou jsou tyto podnájmy na dobu určitou a součástí je také spolupráce se sociálními pracovníky dané organizace na celkovém řešení problémů (hledání nájemního bydlení, pomoc s dluhy, exekucemi, s péčí o domácnost, péčí o děti, vzděláváním dětí apod.). Každá organizace má své podmínky, za kterých je možné se stát jejich podnájemníkem, vždy je nutné se dostavit do dané organizace osobně a o takové bydlení požádat.

Ubytovny 

Další možností, která by ale měla být v nejlepším případě jen na omezenou dobu je bydlení na ubytovně. Ubytoven je v Ostravě a okolí několik, liší se především kvalitou a cenou. Při případném hledání ubytovny si je dobré uvědomit, kolik jste schopni měsíčně platit. Pokud jste odkázáni pouze na sociální dávky, bude nejspíš potřeba hledat mezi levnějšími ubytovnami, dávky jsou omezené a drahou ubytovnu Vám neproplatí. Osobnímu kontaktu s ubytovatelem (majitel, pověřená zodpovědná osoba) se nevyhnete, ubytovatelé samozřejmě chtějí člověka, který k nim má jít bydlet, vidět. A hlavně musíte podepsat smlouvu o ubytování, kterou budete potřebovat mimo jiné pro získání dávek na bydlení.

Azylové domy a noclehárny

Azylové domy mají za cíl řešit akutní krizi, nejsou určeny k dlouhodobému bydlení. Všechny fungují jako sociální služba, o možnost využít tuto službu musíte požádat konkrétního poskytovatele. Azylové domy jsou rozděleny podle cílových skupin – některé jsou pouze pro muže, jiné pouze pro ženy, případně pro ženy s dětmi do určitého věku.  Noclehárna je pak místem, kde lze přespat, přečkat noc, přes den ale není možné v noclehárně nechávat své osobní věci. Jako doplňkovou službu nabízejí noclehárny možnost vykonání osobní hygieny, přeprání nebo výměnu ošacení, případně poskytnutí stravy (obvykle polévka). Za přespání v noclehárně se platí poplatek, pár nocí je ale možné přečkat zdarma.

 

Výtah z publikace: HLEDÁM BYDLENÍ

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE