Horní menu

Drobečková navigace

Domů > Rozcestník > Poradna a pomoc v terénu > Bydlení > Bydlím v nájemním bytě (Co mohu a co musím ?) > Na co si v bydlení dát pozor?

Na co si v bydlení dát pozor?

 Shrneme-li výše uvedené, lze každému nájemníkovi doporučit následující rady, pro zajištění bezpečného bydlení.

Nájemní smlouva a placení nájmu

 • Ověřit si, že pronajímatel je skutečně pronajímatel, v případě smlouvy o podnájmu, že pronajímatel jako nájemník má souhlas majitele s podnájmem.
 • Před nastěhováním do bytu se s jeho stavem skutečně dobře seznámit.
 • Před podpisem nájemní smlouvu pozorně prostudovat, na jakékolinesrovnalosti se okamžitě ptát a v případě nesouhlasu okamžitě řešit změnu ve smlouvě.
 • V případě podpisu nájemní smlouvy nevýhodné pro nájemníka si dátdobrý pozor na veškeré povinnosti, které musí nájemník v bytě plnit.
 • Ujistit se o jednoznačném určení výše nájemného.
 • V případě placení kauce při podpisu smlouvy si buď vyžádat písemnépotvrzení o zaplacení, nebo zaplacení kauce přímo sdělit ve smlouvěa potvrdit podpisem smlouvy.
 • U placení nájmu si ověřit datum splatnosti nájmu a zajistit si připlacení rezervu.
 • Pozor na placení nájmu na měsíc dopředu, pokud to tak ve smlouvěje, musí nájemník nájem na měsíc červenec zaplatit už v červnu, naměsíc srpen v červenci, apod.
 • Zajistit doklad o každém placení nájmu, zvlášť pokud je placenoV hotovosti.
 • Neplatit pronajímateli žádné jiné platby, než nájemné a zálohy naslužby spojené s užíváním bytu (žádné poplatky na opravy, odstupné, smluvní pokuty za zpoždění s nájmem, apod.) neboť tozákon nedovoluje.
 • V případě zpoždění s placením nájmu nebo jeho neplacením můžepronajímatel chtít úroky z prodlení.

Povinnosti nájemníka

 • Byt užívat řádně, nepoškozovat vybavení bytu a jeho součásti, zachovávat pořádek v domě.
 • Pokud je v domě domovní řád, dodržovat ho.
 • Provádět na své náklady údržbu bytu a platit náklady za běžné opravy.
 • Užívat byt v souladu se smlouvou (byt určený k bydlení neužívatjako prostředek podnájmu, apod.).
 • Informovat pronajímatele o vadách, které v bytě vznikly, a které máopravit a zaplatit pronajímatel.
 • Informovat pronajímatele o dalších osobách, které nájemník přijal do bytu za účelem bydlení.
 • Umožnit pronajímateli prohlídku bytu za účelem kontroly řádnosti užívání.

 

Zpátky: ODEVZDÁNÍ BYTU

 

 

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE