Horní menu

Odevzdání bytu

Po vypršení doby určité nájemní smlouvy, nebo po naplnění výpovědní lhůty je nájemník povinen předat by pronajímateli. Byt musí být předán v původním stavu s ohledem na běžné opotřebení a na vady, které měl odstranit pronajímatel. Také vady, kterými byt trpěl od počátku, nemusí být spraveny. Na druhou stranu je nutno říct, že úpravy v bytě, které nájemník během bydlení v bytě provedl, musí vrátit zpět do původního stavu, pokud je neprovedl se souhlasem pronajímatele a po domluvě, že je může takto již nechat. Jakékoli opravy, přestavby, či vylepšení bytu, které s ním tvoří jednu součást (podlahy, příčky, ale i záchod a koupelna), se stávají majetkem pronajímatele od chvíle, kdy byly provedeny, a nájemník nemá nárok na náhradu nákladů, které s nimi měl. Je proto třeba na toto myslet daleko dopředu, protože při skončení nájmu je již zpravidla pozdě domáhat se vrácení nákladů s tím, že pronajímatel vlastně věděl o opravě a dal k tomu souhlas a slíbil za opravu zaplatit. V případě vad na bytě, je pronajímatel také oprávněn požadovat po nájemníkovi náhradu za poškození, které nájemník v bytě způsobil. Tuto náhradu zpravidla pronajímatel odečte od kauce a její zbytek vrátí nájemníkovi. V případě, že pronajímatel nechce byt převzít (ať už s ohledem na neprovedené opravy, dluh na nájmu, apod.), nájemníkovi stačí opuštění bytu mu písemně oznámit a zároveň mu zaslat klíče k bytu. Od doručení tak má pronajímatel možnost do bytu volně vstoupit, a proto se bude byt považovat za řádně odevzdaný. V případě, že se nájemník po skončení nájemního vztahu neodstěhuje z bytu přes výzvu pronajímatele, je povinen za další bydlení v bytě hradit částku rovnou měsíčnímu poslednímu nájmu s ohledem na skutečný počet dní, o kolik nájemník v bytě po skončení nájemního vztahu bydlel.

 

Výtah z publikace: "Bydlím v nájemním bytě"

 

Zpátky: UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Pokračování: NA CO SI V BYDLENÍ DÁT POZOR?

Donátoři

O jednotlivých donátorech se dočtete ZDE